MS «Kong Harald» har blitt oppgradert for 300 millioner kroner.

«Kong Harald» er blitt hybrid

Da hurtigruteskipet MS «Kong Harald» seilte fra Bergen 4. mai etter en omfattende miljøoppgradering, har det blitt et moderne hybridskip med store batteripakker og splitter nye motorer. Hurtigruten Norge bruker over én milliard kroner på miljøoppgradering av alle sine syv skip i kystruten.

MS «Kong Harald», som ble bygget i 1993, har nå gjennomgått en fullstendig teknisk oppgradering, med moderne teknologi designet for å redusere utslippene av CO2 og nitrogenoksider (NOx).

Skipets interiør, både lugarer og fellesarealer, har blitt totalrenovert i 2016 og 2023.

Selskapet gleder seg over å tilby gjestene en mer bærekraftig opplevelse.

Administrerende direktør Hedda Felin i Hurtigruten Norge. Foto: Espen Mills / Hurtigruten Norge

- Dette er blant de største grønne oppgraderingene av sin art i Europa, og den største i Hurtigrutens historie. Når «nye» «Kong Harald» nå er tilbake i rute som vårt andre hybridskip, kan gjester lange hele kysten seile på et mer stillegående, teknisk topp moderne og mer miljøvennlig skip, sier Hedda Felin, administrerende direktør i Hurtigruten Norge.

Som en del av arbeidet med å gjøre sin skipsflåte mer bærekraftig, vil Hurtigruten Norge fram til utgangen av 2023 ha investert over 1 milliard kroner i grønne oppgraderinger av alle syv skip i kystruten. Oppgraderingene kutter CO2-utslippene fra Hurtigruten Norges skip med 25 prosent og NOx med hele 80 prosent.

MS «Kong Harald» har blitt oppgradert for 300 millioner kroner. Under oppholdet på Myklebust verft er det gjort en rekke oppgraderinger, som splitter nye norskbygde motorer, store batteripakker, energieffektiviseringer og oppgradert bro utrustning.

- Det at vi har oppgradert skipet på Myklebust verft, og brukt så mye norsk teknologi som mulig, er helt bevisst. Hurtigruten Norge har vært en lokal verdiskaper i 130 år, og det skal vi fortsette med, forteller Felin.

I løpet av det neste året vil alle skipene til Hurtigruten Norge være modernisert.

Tre skip blir moderne hybridskip, de resterende skipene oppgraderes blant annet med såkalte SCR-anlegg, som kutter NOX-utslipp betydelig, samtidig som sertifisert biodiesel fases inn for å kutte utslipp ytterligere.

Oppgraderingene av MS «Kong Harald» inkluderer:

 • Konvertering til hybridskip med to store batteripakker (med total kapasitet på 2240 kWh), og nye norskproduserte motorer som reduserer CO2-utslipp betydelig og gir økt sikkerhet.
 • SCR-systemer som kutter NOx-utslipp med minst 80 prosent.
 • Nye kontrollrom og energistyringssystemer.
 • Nye propellblader, bulb i baugen, gir, hybride akselgeneratorer og kontrollsystemer for å minimere energibruk.
 • Optimalisering av skrog for å minimere vannmotstand.
 • Nye eksoskjeler for å forbedre varmegjenvinning fra hovedmotorer og dermed redusert energibruk.
 • Toppmoderne anlegg for behandling av avløpsvann for å redusere forurensing til sjø.
 • Lugar på dekk 2 og 3 er pusset opp. Resten av lugarene og fellesarealene ble pusset opp i 2016.
 • Alle Hurtigruten Norges skip har allerede opplegg for tilkobling til landstrøm, som reduserer utslipp i havner med landstrøm-anlegg.
 • Oppgraderingene av flåten vil gi alle Hurtigruten Norges syv kystruteskip utslipp som tilsvarer Tier III, den strengeste internasjonale standarden for NOx-utslipp.
 • Hurtigruten Norge vil også benytte sertifisert biodrivstoff for å redusere utslipp.