Johnny Hesthammer.

Norsk Kjernekraft signerer kontrakt

Norsk Kjernekraft og Lund kommune i Rogaland har signert samarbeidsavtale om etablering av kjernekraft i kommunen.

Signeringen av samarbeidsavtalen skjer etter at en rekke planer for bærekraftig industrialisering i regionen har kommet nærmere realisering. Disse aktivitetene vil kreve store mengder stabil og utslippsfri kraft, og det er i denne forbindelse at Lunds ordfører Gro Helleland har tatt til orde for at denne energien også må skaffes til veie ved minst mulig bruk av natur.

– Når det ble tydelig at alle disse industriplanene i vår region ville kreve enorme mengder energi, ble det naturlig for oss å skaffe mer informasjon om de ulike alternativene som eksisterte, sier Gro Helleland i en pressemelding. 

Ser sammenhengen

– Etter hvert ble det klart at moderne kjernekraft, såkalte små modulære reaktorer, SMR, ikke bare har de laveste livsløpsutslippene av klimagasser, men også vil bruke langt mindre natur enn alternativene, sier Helleland. 

Gjennom Regionråd Dalane jobber de sammen med Rogaland fylke om en regionvekstavtale, der målet for avtalen er forankret i Regionalplan for grønn industri. 

Ordfører i Lund kommune, Gro Helleland og sjefsingeniør i Norsk Kjernekraft, Steffen Oliver Sæle, etter signeringen.

– Jeg ser klart sammenhengen mellom hovedmålet der om økt verdiskaping og arbeidsplasser innen grønn industri som bidrar til et naturnøytralt lavutslippssamfunn, og etablering av kjernekraft, forteller Helleland. 

Muliggjør de første stegene 

Samarbeidsavtalen muliggjør de første stegene mot realisering av kjernekraft i kommunen, blant annet skal egnede arealer identifiseres og deretter skal en konsekvensutredning påbegynnes.

– Det er viktig at lokalbefolkningen involveres i dette arbeidet fra start slik at eventuelle prosjekter som tas videre kan oppnå tilstrekkelig demokratisk forankring», sier CEO i Norsk Kjernekraft, Jonny Hesthammer. 

Hesthammer peker på at Norge har store utfordringer med å nå sine klimamål og samtidig ivareta naturmangfoldet når ny utslippsfri kraft skal etableres. 

– Vi er derfor overbevist om at en sikker og ekstremt arealeffektiv energikilde som kjernekraft vil kunne bidra til en god løsning, forteller Hesthammer. 

Viktig milepæl

I det større bildet beskrives samarbeidsavtalen med Lund kommune som et viktig milepæl i lys av å skaffe Norge store nok mengder ren energi i fremtiden.

– Det vil være nødvendig å ikke bare oppføre enkelte av disse små kjernekraftverkene, men flere i ulike deler av landet. At Lund, som den første kommunen i Rogaland, tar initiativ til et slikt samarbeid med Norsk Kjernekraft er dermed svært viktig, heter det i pressemeldingen. 

Under signeringsmøtet var også det lokale strømselskapet, Dalane Energi, til stede. Dalane Energi, som kjenner lokale forhold, behov og strømnett, vil også ha viktige bidrag inn mot det innledende arbeidet.