«Nexans Aurora».

Nexans skal bygge tredjegenerasjons kabelleggingsfartøy

Nexans har annonsert en utvidelse av sin tilstedeværelse i offshore vind- og samtrafikkmarkedet, ved å legge til et tredje kabelleggingsfartøy til sin flåte.

- Denne strategiske beslutningen vil gjøre det mulig for konsernet å møte den økende etterspørselen etter elektrifisering, spesielt i det amerikanske og europeiske markedet, drevet av et rekordstort prosjektetterslep, skriver Nexans i en pressemelding. 

Denne nye ressursen vil også direkte og indirekte skape hundrevis av arbeidsplasser over hele verden under bygge- og driftsperioden.

Leveres i 2026

Dette nye skipet bygger på den banebrytende teknologien på Nexans flaggskip, «Nexans Aurora», og går videre med forbedret design, komfort og muligheter.

Utstyrt med tre dreieskiver, som tilbyr en lastekapasitet på 13.500 tonn, og som er vert for et stort utvalg av undervannsverktøy inkludert jetting- og pløyeverktøy, vil dette fartøyet være i stand til å legge opptil fire kabler samtidig for å møte spesifikke kundekrav, spesielt i storskala prosjekter. 

Dette fartøyet skal leveres i 2026 .

- Ved å legge dette fartøyet til sin flåte, forbedrer Nexans også sin allsidighet og fleksibilitet som dekker et utvidet geografisk fotavtrykk.

Mest teknologisk avanserte kabelleggeren 

Fra et miljøsynspunkt vil det nye fartøyet med sin økte lastekapasitet, et avansert hybridkraftsystem og i stand til å kjøre på biodiesel, tilby et betydelig redusert fotavtrykk, noe som gjenspeiler konsernets strategiske miljøvisjon.

- Dette nye fartøyet vil være det mest teknologisk avanserte kabelleggeren som noen gang er utplassert. Utstyrt med en rekke høyteknologisk kabelinstallasjon og nedgravingsutstyr, vil den forbedre mulighetene til våre undersjøiske kabeloperasjoner for å takle prosjekter i en enestående skala. Denne nye strategiske ressursen vil støtte konsernets langsiktige vekst, og konsolidere lederskapet i samtrafikk- og offshore-markedet. Den uttrykker perfekt Nexans strategi for å elektrifisere fremtiden, og dens innovative funksjoner illustrerer vår stadig økende forpliktelse til å møte våre partneres behov, sier Vincent Dessale, Nexans COO og Senior EVP.