Forebyggende kontraktsoppfølging - Ombygging

Ombygging er krevende idrett, også rent kontraktsmessig. Vi benytter også denne gang en sjekkliste i tabelloppsett tilsvarende som i foregående magasin.

Det som følger nedenfor, er derfor supplement til tabellen med 10-punktssammenfatningen av de vanligste utfordringene knyttet til det å følge opp kontrakter, (ref. Skipsrevyen Nr. 9 – 2022, side 7), samt tabellen med sjekkpunkter for å ta ned risiko og store kostnader, (ref. Skipsrevyen Nr. 10 – 2022, også side 7). M.a.o.: Ved ombyggingsprosjekt bør man se hen til alle tre sjekklistene, og sjekklisten som følger nedenfor, er spesifikt for ombyggingsprosjekt.