Grunnleggende fallgruver og dermed de vanligste utfordringene ved kontraktsoppfølging

Denne gangen en kort sjekkliste i form av en 10-punkts liste. Empirien tilsier at slik som oppsummert nedenfor, har det alltid vært.

Prognosen tilsier at slik vil det også være fremover ved oppfølging av leveranse/entreprisekontrakter. Det som følger nedenfor sammenfattet i en tabell gjelder enten man er på kjøper eller selger siden:

Tabellen ovenfor kan brukes som utgangspunkt for bedriftens CRG-system – Contract Risk Governance - dvs. et enhetlig system for vurdering av muligheter og risiko knyttet til kontrakter, forebyggende kontraktsoppfølging av avvik endringer og hendelser for å ta vare på/vinne kontraktsmessige posisjoner, forebygge tvistesituasjoner, og om nødvendig, på formålstjenlig måte oppfølging om det skulle bli tvistesak.