Forebyggende kontraktsoppfølging for å ta ned risiko og store kostnader

«En krone spart, er en krone tjent» er det noe som heter. «Det første tapet er det billigste» er det også noe som heter. Til det siste er å si at det er ofte slik, men ikke alltid.

Publisert Sist oppdatert

Med dette som innledning, er temaene denne gangen litt om det som overordnet bør sjekkes ut før kontrakt inngås, og dernest litt om det man overordnet bør/kan/må overskue/iverksette når en uønsket hendelse inntreffer.

Det som følger nedenfor kan ses som et supplement til tabellen med 10-punktssammenfatningen av de vanligste utfordringene knyttet til det å følge opp kontrakter, (ref. Skipsrevyen Nr. 9 – 2022, side 7). Også denne gang settes dette opp i en sjekkliste som ledd i det å ivareta virksomhetens Contract Risk Governance – CRG: