Mr. Miao Chuan, senioringeniør SNARC, Mr Yan Chuanxu, senioringeniør MARIC, Ragnar Fr Selstad, markedsdirektør og eier Mecmar AS, Mr. Xing Wen Hua, president MARIC, Mr. Dalei Zang, assisterende direktør MARIC Fra venstre, sittende, Mr. Wang Lixin, direktør SNARC, Atle B Ingebrigsten, styreformann og administrerende direktør Mecmar AS.

Os-bedrift fornyer kinesisk marineflåte

En eksklusiv samarbeidsavtale med designselskapet Maric sikrer Mecmar arbeid mange år fremover.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Os-bedriften satser på å levere mer utstyr til kineserne som følge av avtaler de inngikk i sommer.


- I sommer hadde vi besøk av en delegasjon fra Marine Research and Design Institute of China, designselskapet Maric. Vi forhandlet frem en fortrolighetsavtale og en intensjonsavtale om et eksklusivt samarbeid, forteller Mecmar-eier Ragnar-Fr. Selstad. 

Den eksklusive samarbeidsavtalen, som ble undertegnet i Shanghai i desember i fjor,  vil ha stor betydning for bedriften da det dreier seg om et potensielt  stort volum. 
- Kineserne skal inn og gjøre en omfattende fornyelse av sine marineflåte. De skal modernisere marinefartøyer og mye gammelt utstyr skal fases ut. Både forsvars- og miljøbudsjettet ble hyppig nevnt under den 19. partikongressen. Det som har størst interesse for oss er fornyelsen av fregattflåten, fortsetter han.
Det sier noe om størrelsen ordren kan komme opp i hvis man tenker at vi i Norge er vel fem millioner innbyggere og har fem fregatter. Tenker man seg det samme forholdstallet flyttet over til Kina, kunne det blitt en del fregatter. Uansett, selv om det bare blir en brøkdel av dette, vil det ha stor betydning for Mecmar, opplyser han.