Hydroniq Coolers holder til på Ellingsøy i Ålesund kommune.

Spansk verft velger kjølere fra Ålesund

Hydroniq Coolers skal levere selskapets skrogintegrerte Rack sjøvannskjøler til det nye inspeksjonsfartøyet som bygges for Northern Lighthouse Board (NLB) - fyrtårnmyndighetene for Skottland og Isle of Man.

Publisert Sist oppdatert

Denne typen sjøvannskjøler er integrert i skroget under fartøyets hovedmaskinrom. Der reduserer systemet temperaturen til skipets motor og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann, men uten å oppta verdifull plass i maskinrommet. Systemets hovedformål er å unngå overoppheting av motoren og andre kritiske systemer.

Rack sjøvannskjøler er svært energieffektiv, og fartøyets mannskap kan enkelt rengjøre systemet på egenhånd til havs. Dette er bare noen få av mange medvirkende faktorer som må til for å utvikle et fartøy med ny teknologi som minimerer påvirkningen på miljøet og oppfyller miljømålene fastsatt i britiske myndigheters «Clean Maritime Plan».

Imponerende miljøprofil

– Miljøprofilen til dette fartøyet er imponerende. Kombinasjonen av energieffektivitet og å holde CO2-utslipp lavest mulig, samtidig som man opprettholder fartøyets operative evner, var derfor vesentlige kriterier i anbudet GONDAN. Vi er svært stolte av å ha vunnet denne kontrakten, sier Magnar Kvalheim, salgssjef hos Hydroniq Coolers, i en pressemelding. 

Hydroniq Coolers skal produsere og sammenstille utstyret ved selskapets hovedkvarter på Ellingsøy utenfor Ålesund og levere det til GONDAN-verftet i Spania. Hydroniq Coolers har ikke oppgitt kontraktsverdien.

Erstatter 23 år gammelt skip 

Nybygget, som får navnet «Pole Star», erstatter nåværende «NLV Pole Star», som etter 23 år i tjeneste nærmer seg slutten av sin økonomiske levetid. Det nye skipet vil settes i drift i juni 2025.

Den nye «Pole Star» bygges i henhold til detaljerte spesifikasjoner som sørger for forbedrede manøvreringsevner, bedre og sikrere bøyevedlikehold, bedre tauingsmuligheter, og brannslukkingsevner.

Fartøyet skal levere viktige forsyninger til fyrtårn langs kysten, inspisere navigasjonshjelpemidler på olje- og gassplattformer, og bidra til å utføre viktig bøyevedlikehold, og derigjennom bidra til å levere en viktig tjeneste til maritim næring og opprettholde sikkerheten i skotske farvann.