Hirtshals Havn fungerer som det fysiske knutepunktet for prosjektet og tilrettelegger for logistikk og distribusjon av hydrogen og biproduktene oksygen og varme. Hirtshals havn skal investere 1,5 milliarder kroner for å utvide kapasiteten i havnen. Samtidig har havnen store ambisjoner om å bli grønnere.

Norwegian Hydrogen sikrer støtte på over 100 millioner kroner til dansk prosjekt 

Norwegian Hydrogen, i samarbeid med et konsortium av 10 partnere, har sikret et tilskudd på ni millioner euro fra Clean Hydrogen Partnership for utvikling av en integrert grønn hydrogenverdikjede ved Hirtshals havn i Danmark. Norwegian Hydrogen står som leder av prosjektet.

Prosjektet CONVEY - Nordic Hydrogen Energy Valley - har som mål å etablere et integrert hydrogenøkosystem ved Hirtshals havn i Nordjylland, Danmark. 

CONVEY vil utnytte fornybar energi fra lokale vindturbiner til å produsere hydrogen for å bidra til å avkarbonisere driften i havnen. Prosjektet omfatter bygging av en 5 MW elektrolysør, en storskala hydrogenfyllestasjon for tungtransport og et distribusjonsnett for hydrogen, oksygen og varme. Ved å fokusere på sirkulære prinsipper vil prosjektet sikre at energien utnyttes effektivt og bærekraftig.

Jens Berge, administrerende direktør i Norwegian Hydrogen.

– Ved å lede CONVEY-prosjektet setter Norwegian Hydrogen standarden for produksjon av grønt hydrogen i Norden. Gjennom CONVEY tar vi sikte på å bidra betydelig til overgangen til en lavutslippsøkonomi i hele regionen, og styrke vårt fokus på innovasjon og bærekraftig utvikling, sier Jens Berge, administrerende direktør i Norwegian Hydrogen, i en pressemelding. 

En modell for grønne havner

Prosjektet strekker seg over fem år og har som mål å gjøre Hirtshals Havn til en modell for grønne havner ved å fokusere på avkarbonisering og bærekraftig transformasjon. 

Ved å etablere et lukket økosystem for hydrogen, vil man realisere et bærekraftig energisystem som integrerer lokale fornybare energikilder for hydrogenproduksjon og distribusjon.

Ledet av Norwegian Hydrogen, har konsortiet med partnere fra ulike sektorer funnet sammen for å utvikle en bærekraftig infrastruktur for hydrogenproduksjon og distribusjon, med mål om å levere minst 500 tonn grønt hydrogen årlig.

Et ikonisk prosjekt 

Mirela Atanasiu, administrerende direktør for Clean Hydrogen Partnership.

 Partnerne, med spesialkompetanse innen hydrogenproduksjon, logistikk, transport og energisystemoptimalisering, vil få frem potensialet til hydrogen og utnyttelsen av biproduktene i produksjonen av hydrogen.

- Med sin strategiske maritime beliggenhet er CONVEY et ikonisk prosjekt som integrerer lokal fornybar elektrisitet, ved å bruke fordelene med hydrogen til å avkarbonisere logistikken rundt havnen og gjøre den lokale økonomien grønnere. Jeg er stolt over at CONVEY nå er en del av vår familie av Hydrogen Valleys, som utgjør en viktig del av REPowerEU-strategien for å avkarbonisere industri-, transport- og energisektorer over hele Europa, sier Mirela Atanasiu, administrerende direktør for Clean Hydrogen Partnership.

Norwegian Hydrogen fungerer som hovedpartner, ansvarlig for prosjektledelse, detaljprosjektering og bygging, og drift av elektrolysøren.