Hurtigbåtkonferansen 2023

18 - 19. oktober Sted: Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen

Hurtigbåtkonferansen har etablert seg som en av de viktige arena for utveksling av erfaringer, ideer og løsninger for fremtidens grønne passasjerfartøy. På denne konferansen samles deltakere fra et mangfold av organisasjoner og ulike næringer innenfor maritim sektor, kollektiv og skipsteknisk industri. Representert ved forskning- og utviklingsmiljø, rederi, verft, utstyrsprodusenter, politiske miljøer, fylkeskommuner, kollektivselskap m.fl.

Samferdselsdepartementet har i samarbeid med Klima- og miljø-departementet utarbeidet forslag til ny forskrift med krav om nullutslipp av klimagasser fra ferjer og hurtigbåter. Forslaget er ute på høring frem til oktober, og blir naturlig nok et sentralt tema på årets konferanse. Her setter vi søkelys på mulighetene og utfordringene de nye nullutslippskravene gir næringen vår, i en tid der vi allerede er godt i gang med den grønne omstillingen.

Konferansen i år vil også handle mye om selve showstopperen for videre materialisering av passasjerfartøy med batteri som energibærer; Det finnes ingen tilgang på energi! Bygg infrastruktur for alle, også de private!

Les mer her