De tre nominerte til Heyerdahl-prisen er klar
De tre nominerte til Heyerdahl-prisen er klar

Her er årets Heyerdahl-finalister

Corvus Energy, Grieg Edge og Wallenius Wilhelmsen er de tre finalistene til Heyerdahlprisen 2023. Prisen deles ut av Thor Heyerdahl jr. på Rederiforbundets årskonferanse 21. mars 2023.

- Grønn omstilling er kanskje den største utfordringen skipsfarten har stått overfor. Det er utrolig inspirerende å se alle de gode prosjektene og den store innovasjonskraften som vises i bunken av kandidater vi har gått gjennom i denne prosessen. Samtidig er det klart at for at vi skal lykkes med det grønne skiftet i skipsfarten er vi er avhengige av energiprodusenter, utstyrsleverandører og rederier som tør å ta modige valg. Det synes vi reflekteres godt i de tre kandidatene som nå er i finalen, sier Paul-Christian Rieber, tidligere president i Rederiforbundet, og leder av årets ekspertkomité.

Her er det tre nominerte:

Grieg Edge

MS «Green Ammonia» er en prosjektert grønn ammoniakktanker som også skal gå på grønn ammoniakk. Det 120 m lange tankskipet vil ha en lastekapasitet på 7500 kubikkmeter ammoniakk og vil kunne laste opp til 1000 kubikkmeter i timen. Prosjektet utvikles i samarbeid med Wartsila og LMG Marin, og er et resultat av et nordisk samarbeid initiert av Zeeds (Zero Emission Energy Distribution at Sea)

MS «Green Ammonia»
MS «Green Ammonia»

Wallenius Wilhelmsen

«Orcelle Wind» skal bli et vinddrevet bil- og lastebilskip som vil kunne oppnå opptil 90 % reduserte utslipp sammenlignet med dagens mest effektive fartøyer. Skipet vil bli 220 meter lang og ha lastekapasitet for mer enn 7000 biler. Prosjektet bygger videre på Oceanbird-konseptet utviklet av Wallenius Marine. Teknologien vil bli testet ut på et eksisterende skip i 2024.

«Orcelle Wind»­
«Orcelle Wind»­

Corvus Energy

Corvus Energy er en ledende leverandør av maritime batterisystemer. Corvus har vært pioner på nesten alle fartøystyper og lagt grunnlaget for mye av den batteriutviklingen vi ser i dag. Corvus har erfaring fra mer enn 750 prosjekter og mange millioner driftstimer som de nå også bruker for å utvikle maritime hydrogenbrenselceller i samarbeid med Toyota Corporation