Illustrasjon: Kongsberg Maritime
Illustrasjon: Kongsberg Maritime

Havvind viktigere for Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime hadde et sterkt andre kvartal i år. Marginen er opp 4% og ordremengden er økende.

Publisert

Kongsberg Maritime leverer ytterligere marginforbedring og har i andre kvartal i år 11,1 prosent EBITDA-margin, opp fra 7,1 prosent i andre kvartal i 2020. Resultatforbedringen skyldes både helårseffekt på gjennomførte effektiviseringstiltak og gunstig prosjektsammensetning, heter det i en melding fra selskapet. Ordreinngangen øker med blant annet viktige kontrakter inn mot det voksende havvindssegmentet.

– Havvind vil spille en nøkkelrolle i overgangen til lavutslippssamfunnet. Kongsberg Maritime har lang erfaring med krevende operasjoner til havs og har kompetanse og teknologi som gjør at vi kan levere løsninger til hele verdikjeden. For å lykkes med det grønne skiftet kreves ambisiøse satsinger kombinert med industriell styrke og bruk av avansert teknologi, sier konsernsjef og administrerende direktør Geir Håøy.

Ved inngangen til tredje kvartal annonserte Kongsberg en ny kontrakt på MEUR 49 for leveranse av en betydelig teknologipakke til to nye havvindinstallasjonsfartøyer som skal bygges på det kinesiske verftet COSCO for Cadeler.

Kongsberg Gruppen hadde samlede driftsinntektene på MNOK 6 762 mot MNOK 5 983 i andre kvartal i 2020, en økning på 13%
EBITDA ble MNOK 993 mot MNOK 740 andre kvartal i 2020, en økning på 34%
EBITDA-marginen ble 14,7% mot 12,4% i andre kvartal i 2020
Ordreinngangen ble MNOK 5 544 mot MNOK 6 067 i andre kvartal i 2020