Illustrasjon: Havila Kystruten

Havila Kystruten kan få dagbøter

Hvis ikke Havila Kystruten klarer trafikkere strekningen Bergen - Kirkenes med fire skip fra 1. januar 2021, kan selskapet få trekk i utbetalingen fra staten og dagbøter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det skriver Samferdselsminister Jon Georg Dale som svar til Stortingsrepresentant Steinar Karlstrøm (AP). 

I et skriftlig spørsmål til Statsråden spurte Karlstrøm om Dale kunne garantere at selskapet ville ha fire skip klart, når kontrakten starter opp i 2021. Det anser Jon Georg Dale som et hypotetisk spørsmål. 

Samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Olav Heggø

- Jeg legger til grunn at Havila starter drift på kystruten Bergen - Kirkenes med fire skip fra 1. januar 2010, i tråd med kontrakten med Samferdselsdepartementet, skriver Dale i sitt svar. 

Havila Kystruten hadde to av fire fartøy under bygging ved Barreras-verftet i Spania. Den kontrakten er blitt terminert av det spanske verftet. Det har Havila protestert på, og krever 400 millioner i erstatning fra verftet. 

Departementet har møter med kystruteleverandørene Hurtigruten og Havila om status for forberedelsene fram mot oppstart. Leverandørene skal informere Samferdselsdepartementet om saker som kan ha konsekvenser for kontrakten. 

- Derfor er det nå avtalt rapportering og møter med Havila hver måned, skriver Dale. 

Havila har meldt at de sonderer leiemarkedet etter to erstatningsfartøy. 

- Disse fartøyene må også oppfylle kravene i kontrakten, med mindre annet er godkjent av departementet, understreker Dale. 

Det var ABCNyheter som omtalte saken først.