Havila Kystruten åpner distriktskontorer i Hammerfest og Oslo.
Havila Kystruten åpner distriktskontorer i Hammerfest og Oslo.

Havila Kystruten åpner distriktskontorer

Havila Kystruten øker sin tilstedeværelse og åpner nye distriktskontorer i Hammerfest og Oslo.

Publisert

Havila Kystruten, som seiler den snart 130 år gamle kystruten mellom Bergen og Kirkenes med nye skip bygget for fremtiden, vil etter nyttår åpne to nye distriktskontorer.

Så langt har rederiet to av fire skip i drift, og i løpet av det neste snaue halvåret vil alle fire skip være i full drift langs norskekysten.

- Vi vokser og ønsker økt tilstedeværelse, spesielt langs ruten vi seiler. Når vi får de to neste skipene i drift øker vi antall ansatte på sjøen fra rundt 300 til i overkant av 500, og da har vi behov for å bygge opp kapasiteten med en egen mannskapsavdeling, sier administrerende direktør Bent Martini.

- Det nye kontoret har vi valgt å lokalisere i Hammerfest, en by i vekst. For oss var det et fornuftig valg av mange grunner. Vi har mange ansatte som bor langs kysten, og Hammerfest er en sentral havn for kystruten.

Martini peker også på at en del av samfunnsoppdraget til Havila Kystruten er økt verdiskaping.

- Som selskap skal vi skape lokale arbeidsplasser, og ved å åpne et kontor i Finnmark bidrar vi til dette og økt lokal verdiskaping. I tillegg vil lokal tilstedeværelse i Finnmark gjøre oss bedre rustet med tanke på både beredskap og den daglige driften vår, sier han.

I tillegg til kontoret i Hammerfest, åpnes det et lite kontor i Oslo.

- Det er flere som jobber for oss som sogner til Østlands-området, og det er naturlig for oss å gi disse muligheten til å treffes og jobbe sammen, forklarer Martini.

- Hovedkontoret vårt vil fortsatt være i Fosnavåg, dette endrer ingenting i så måte, og det er her hovedvekten av vår administrasjon fortsatt skal ha sin arbeidsplass. Men etter flere år med hjemmekontor på grunn av pandemien, ser vi et behov for å kunne samles andre steder også, og de nye kontorene vil gjøre selskapet vårt bedre rustet for veien videre, avslutter Martini.