Per Sævik og familien har fortsatt over 50% av aksjene i Havila Kystruten. Foto: Sigbjørn Larsen
Per Sævik og familien har fortsatt over 50% av aksjene i Havila Kystruten. Foto: Sigbjørn Larsen

Havila Kystruten fikk inn 500 mill.

Havila Kystruten har fått fulltegnet en nyemisjon som tilfører selskapet NOK 500 millioner i ny egenkapital. Sævik-familien eier fortsatt over 50%.

Publisert

Emisjonen er tilrettelagt av Fearnley Securities og SpareBank1 Markets, og er tegnet av en bred gruppe av norske og internasjonale investorer, hvorav en gruppe nøkkelinvestorer hadde tegnet seg for NOK 232 millioner. Det var solid interesse for emisjonen. Pengene skal sikre selskapet tilstrekkelig likviditet til forberedelser, leveranse, og å sette i drift de fire kystruteskipene etter hvert som de leveres fra Tersan-verftet i Tyrkia. Første skip ventes levert fra
verftet i løpet av de nærmeste ukene, og vil bli satt i drift på kystrutekontrakten med Samferdselsdepartementet. De resterende skipene suksessivt til annet kvartal 2022.

Sævik-familien vil fortsatt eie mer enn halvparten av Havila Kystruten gjennom Havila Holding. Havila Kystruten søker notering på markedsplassen Euronext Growth ved Oslo Børs, med forventet oppstart av handel i månedsskiftet juli / august.  Konstituert direktør Arne Johan Dale sier at kapitalinnhentingen er starten på en ny epoke i Havila Kystruten.

- Med forventninger om stadig oppmykning av reiserestriksjoner, samt levering av de første skipene, vil selskapet endelig kunne tilby passasjerer verdens vakreste sjøreise, heter det i pressemelding fra selskapet.