Denne store makrellen er fanget i overflatetrål om bord på «Eros», nordvest i Norskehavet. Teknikerne Frøydis Rist Bogetveit og Bahar Mozfar har hatt hendene fulle i løpet av økosystemtoktet.

«Eros» og «Vendla» ute på forskningstokt i Nordsjøen

Trålerne «Eros» og «Vendla» er ute på forskningstokt i Nordsjøen sammen med Havforskningsinstituttet.

Publisert

I fem uker har havforskere fra fire nasjoner blant annet kartlagt makrell, sild, kolmule, rognkjeks, plankton, sjøpattedyr og havmiljø. Resultatene blir brukt til å anslå makrellbestanden i havet, og hvor mye det er forsvarlig å fiske.

- Det har så langt blitt merket og sluppet ut igjen 145 rognkjeks i ulike størrelser (>20 cm) om bord på «Eros» og «Vendla». Man kan ikke si at rognkjeksen er særlig strømlinjeformet og elegant, men den kommer seg sannelig langt av gårde i løpet av året, som vi blant annet har funnet ut fra foreløpige resultater fra merkeforsøkene. Rognkjeksen får god hjelp av de ulike hav- og kyststrømmene som de kan utnytte under vandringene i løpet av året, opplyser Havforskningsinstituttet. 

God fremdrift 

Havforskningsinsittutet skriver på sin nettside at det generelt har vært gunstige vær- og vindforhold dominert av østavind så langt under andre del av makrell-økosystemtoktet. 

- Det har ført til at «Eros» og «Vendla» har hatt god framdrift. Det har også bidratt til at trålingen i overflaten med kite og blåser, og de dype trålhalene på 200-350 m dyp har vært raske og effektive.

- I tillegg har de gode vær- og vindforholdene underveis ført til at vi har logget akustiske ekkolodd- og sonarregistreringer med lite støy, som dermed bidrar til representative akustiske målinger av sild og kolmule under toktet. Det blir spennende å observere framover den neste uken fram til toktslutt, hva vi fanger og registrerer av makrell, sild og kolmule, i tillegg til alle de andre artene vi kartlegger underveis.