Den nye innovasjonen fra Stø Technology kan vinne Innovasjonsprisen under Nor-Fishing
Den nye innovasjonen fra Stø Technology kan vinne Innovasjonsprisen under Nor-Fishing

Denne innovasjonen kan endre driftsmønsteret til trålnæringen

Gründerne i Stø Technology omtaler fangsthåndteringssystemet «Humla»  som disruptiv teknologi. - Denne vil få trålnæringen til å tenke nytt sier daglig leder Arne O. Flø.

Publisert

Den nye og patenterte teknologien gjør det mulig å hente fangst fra trålen uten at trålingen avbrytes. Prosjektet har fått arbeidstittelen TRAWL 2.0, og er blant de tre nominerte finalistene til Innovasjonsprisen 2018 under Nor-Fishing, som deles ut tirsdag.

Gründerne bak Stø Technology fra Hareid er Pål Arne Roaldsnes, Jan Børge Vik og Arne O. Flø, som har lang og solid erfaring innen maritim industri, fiskeri og produktutvikling.

Arne O. Flø er daglig leder i Stø Technology
Arne O. Flø er daglig leder i Stø Technology

Sparepotensiale

Slik en moderne tråler er strukturert i dag, bruker den gjerne 320-330 dager for å fiske kvoten. Med en vesentlig utvidelse av tauetiden pr. døgn, har utviklerne tro på at dette kan reduseres til 260-280 driftsdager med det nye systemet.

- Foruten å spare drivstoff, vil det også redusere mannskapskostnaden, forteller Arne O. Flø til Skipsrevyen.

- Når frekvensen på halingen går betydelig ned, har vi tro på at bruket kan modifiseres slik at man får mindre motstand i vannet når man sleper trålen. I tillegg vil mindre slitasje på bruket gi reduserte driftskostnader, fortsetter Flø.

Fra «blomst til blomst»

«Humla» er en TAUV (Towed Autonomous Underwater Vehicle) som slepes etter tråleren via en sondekabel.

- Når trålen er fylt med en passe mengde fisk vil «Humla» ved hjelp av posisjonsdata, sonar og en adapter koble seg på trålposen og laste fisken over i en transportsekk på «Humla». Deretter returnerer undervannsfarkosten til skipet og avleverer fangsten gjennom et mottaksarrangement under vannlinjen på tråleren, til et vannfylt mottak om bord. Under hele operasjonen med «Humla» fortsetter bare tråleren å fiske uten avbrudd, sier Arne O. Flø. Som en humle som beveger seg fra blomst til blomst.

På denne måten får man en mye større kontroll over hva som befinner seg i trålen.

Kan bedre HMS

Men det er ikke bare en økonomisk gevinst ved å bruke det nye systemet. Også sikkerheten til fiskerne om bord forventes å bli bedre med færre trålhalinger, forteller Flø.

- Med dagens metodikk  er mannskapet hyppig ute når de skal skyte og hale inn trålen. Med det nye systemet reduserer man dette til kanskje bare én gang i døgnet. Dermed tilbringer mannskapet mindre tid ute på dekk, og fokuset kan i stedet rettes mot det som skjer i foredlingsprosessen om bord. Den nye arbeidshverdagen blir dermed betydelig tryggere for mannskapet.

Håndterer fisk på individnivå

- Med vårt system vil trålerne kunne ivareta fisken mer på individnivå. Vi har som mål å ta fatt i kvalitetsutfordringene som trålnæringen sliter med, sier han.

Han forteller at nyvinningen tar mål av seg å eliminere de tre hovedkildene til kvalitetstap ved tråling: Utmattelse og klemskader som følge av mange timer i trålen, og klem- og skrapeskader på fisken når trålen dras opp slipen. Løsningen fjerner også problemene forbundet med ventetid om bord.

Jevn flyt av råstoff

Når «Humla» ikke henter fangst kan den også brukes til fiskeleting og trålovervåkning. I sum bidrar «Humla» til at tråleren sikres en kontinuerlig og langt jevnere råvaretilgang enn med dagens teknologi.

- Med denne teknologien vil tråleren kunne få opp fangsten hyppigere enn før, og med optimal dyrevelferd - slik at fisken praktisk talt kan prosesseres uten flaskehalser, skader, kvalitetstap, og verditap, forteller Arne O. Flø.

Han mener at fiskeriet vil bli 15 til 20 prosent mer effektivt med denne metodikken, med en vesentlig reduksjon av dagens slitasje på bruket. I tillegg vil en kunne innkassere en betydelig redusert yrkesrisiko for mannskapet om bord i tråleren.

Fremtidens tråler

- Vi tror at utstyret og tankesettet med bruken av «Humla» vil endre trålerdesignet i fremtiden. Det vil også kunne påvirke hvordan fremtidens fabrikkdekk vil se ut. Forbedret flyt i produksjonen gjør det mulig å hente ut besparelser i form av frigitt kapasitet og plass, redusert fabrikkstørrelse-, motorkraft-, og kostnader, økt frysekapasitet, og mer fleksible fabrikkløsninger.
Systemet skal kunne implementeres på en eksisterende tråler, fremholder Flø.

- Vi skal ha det om bord i eksisterende båter, men de største gevinstene og de mest optimale fartøyene får du først den dagen du bygger en båt rundt dette systemet.

- Fra fisken går inn i trålposen til den ligger i butikkhyllene skal vi være sikre på at den har vært gjennom den mest effektive, miljøvennlige og etisk forsvarlige behandlingen fisken kan få, samt at vi har gjort de valgene som gir desidert best råvareutnyttelse og verdiskaping, avslutter Arne O. Flø, daglig leder i Stø Technology.

Innovasjon Norge har bidratt med kommersialiseringstilskudd til Stø Technology.