Styreleder i Stiftelsen Neptun, Petter Haraldsen Haugland. Foto: Fredrik Mohn
Styreleder i Stiftelsen Neptun, Petter Haraldsen Haugland. Foto: Fredrik Mohn

Har tre millioner til maritime prosjekter i bergensområdet

Stiftelsen Neptun i Bergen vil dele ut inntil tre millioner kroner, til ikke-kommersielle maritime prosjekter i bergensområdet. Nå nærmer søknadsfristen seg for inneværende år.

Publisert Sist oppdatert

Stiftelsen ble opprettet i 1952 da man tok i bruk Bergens nye Sjømannshjem for å tilby rimelig losji for sjøfolk. Bak stiftelsen sto Rederiforeningen, Sjømannsforeningen, Skipperforeningen og Bergen kommune.  Senere ble navnet endret til Hotell Neptun, hvor det ble gitt særskilt rabatt til sjøfolk som bodde på hotellet. 

Stiftelsen drev selve hotellvirksomheten frem til 1999, da hotellvirksomheten først ble utleid og senere solgt. 

Etter salget ble det besluttet at stiftelsens formål skulle utvides, og kapitalen fra salget skulle brukes til å "bidra til å styrke det maritime miljø og engasjere seg i utvikling av tilbud til personer og organisasjoner tilknyttet maritim virksomhet".

I dag forvalter Stiftelsen en egenkapital på om lag 130 millioner kroner – det meste bundet egenkapital.

- De siste årene har vi sagt at vi skal dele ut inntil tre millioner kroner, fordi vi ønsker å støtte gode prosjekter, men samtidig vil vi opprettholde det som er formålet til stiftelsen, nemlig å styrke det maritime miljøet i bergensområdet, forklarer styreleder Petter Haraldsen Haugland. 

En av de som har fått mye støtte de senere årene er stiftelsen Maritime Bergen. 

- Det er fordi de nærmest er en portal videre til den maritime næringen. De har mange arrangementer, og et stort og bredt nettverk. De jobber også for å få unge inn i næringen og særlig kvinner. 

I tillegg til Maritime Bergen dag støtter stiftelsen også Tall Ships Races, Statsraad Lehmkuhl, et professorat innen shippingøkonomi og sjømannsforeninger for å nevne noe. Noe annet som går igjen både i søkerlistene, og som tildelinger, er prosjekter innen kystkultur. 

- For dem som ønsker å restaurere et gammelt fartøy er det nesten umulig å få statlige bevilgninger, og det er også trangt i kommunale og fylkeskommunale budsjetter. Ser vi at vi kan bidra til å realisere prosjekter som kanskje ikke hadde blitt noe av, så kan vi gi støtte. Vi er glade for at vi er så priviligerte at vi kan dele ut penger, sier Haraldsen Haugland. 

Lavterskeltilbud 

Èn gang i året har stiftelsens styre et bevilgnings-møte der innkomne søknader blir gjennomgått og bevilgninger utdelt. Noen av søknadene kan være lange, mens andre er korte. Det er uansett ikke lengden på søknaden som er avgjørende for om man kan få tildelt penger. 

- Vi vil vite om prosjekter og få inn søknader. På hjemmesidene våre er det en side hvor man kan søke. Der trenger vi kontaktinformasjon og hva prosjektet går ut på. Det er ikke så mye mer enn det. Målet vårt er å støtte gode prosjekter. Ikke å flikke på formkrav i søknader, sier Haraldsen Haugland. 

Søknadsfristen for tildelinger i 2021 går ut 1. november.