Etter flere varsler og undersøkelser har Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund, sammen med Maskinistforbundet og deres medlemmer, bestemt seg for å gå til gruppesøksmål på vegne av sine medlemmer, og andre sjøfolk som har vært tilknyttet rederiet.
Etter flere varsler og undersøkelser har Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund, sammen med Maskinistforbundet og deres medlemmer, bestemt seg for å gå til gruppesøksmål på vegne av sine medlemmer, og andre sjøfolk som har vært tilknyttet rederiet.

Sjøfolk står sammen i søksmål mot Sølvtrans

Ansatte i Sølvtrans frykter at rederiet kan ha lurt dem med for lave pensjonsinnbetalinger. – Det kan være snakk om mange, mange millioner som har uteblitt for de ansatte, sier kaptein Frank Langø.

Publisert

– Jeg fikk sjokk da jeg fikk vite dette. Dette er meget alvorlig, sier kaptein Frank Langø, som har vært ansatt i rederiet Sølvtrans siden 2003, til FriFagbevegelse

– Det kan være snakk om mange, mange millioner som har uteblitt for de ansatte. For meg kan det være snakk om flere tusen mindre utbetalt i måneden den dagen jeg går av, fortsetter han. 

Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund går til gruppesøksmål 

Etter flere varsler og undersøkelser har Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund bestemt seg for å gå til gruppesøksmål på vegne av sine medlemmer, og andre sjøfolk som har vært tilknyttet rederiet. 

Også Maskinistforbundet og deres medlemmer er med i søksmålet.

Søksmålet går blant annet ut på at faste lønnstillegg ikke har vært en del av pensjonsgrunnlaget.

Sjøfolka viser til at i Rederiforbundets pensjonsordning beregnes det med faste tillegg, mens Sølvtrans, som er en del av Kystrederiene, utelater dette. Det utgjør enorme forskjeller.

- Det er klare holdepunkter for at Sølvtrans’ tilleggspensjonsordning ikke oppfyller kravene til OTP-loven, skriver LO-advokat og prosessfullmektig Imran Haider i stevningen til Møre og Romsdal tingrett.

Feilutbetalinger siden 2006 

Tidligere matros i Sølvtrans Asgeir Olsen Fosnavåg forteller til avisen at han i løpet av en tiårsperiode har fått innbetalt rundt 35.000 kroner - men at det etter hans beregninger skulle ha vært rundt 100.000 kroner. 

– Så det er en betydelig differanse. Det er snakk om flere hundre sjøfolk som kan ha opplevd det samme helt siden 2006, sier han.

I 2003 hadde Sølvtrans fire-fem båter. Nå har rederiet over 30 fartøy og mange hundre ansatte. Olsen Fosnavåg er takknemlig for at sjømannsorganisasjonene nå drar Sølvtrans til retten: 

– Ansatte har stått på for rederiet i alle år, og det at rederiet har vokst så enormt er mye takket være sjøfolkene. Det er et svik om rederiet har spekulert i for lave innbetalinger. Det hadde aldri kommet fram om ikke en sjømann hadde påpekt det, sier Olsen Fosnavåg.

Sølvtrans avviser anklagene 

Sølvtrans Rederi avviser at de har gjort noe lovstridig. De mener at pensjonsordningen i Sølvtrans alltid har oppfylt minstekravene i OTP-loven.

Til FriFagbevegelse skriver prosessfullmektig advokat Tron Dalheim:

- Siden innføringen av OTP-loven i 2006, har det blitt foretatt grundige undersøkelser blant annet i tilknytning til Finansdepartementets tolkningsuttalelser om obligatorisk tjenestepensjon og forholdet til tariffbestemte pensjonsordninger for sjømenn.