GrønGas eier og driver to biogassanlegg i den nordlige delen av Jylland i Danmark. GrønGas ble opprinnelig etablert i 2001 og eies i dag i et 50/50 partnerskap mellom Jens Peter Lunden og E.ON.

Norsk-dansk samarbeid for grønn produksjon av flytende biogass

Norwegian Hydrogen, energientreprenør Jens Peter Lunden og danske GrønGas inngår banebrytende samarbeid om vindkraft, elektrolyse og flytende biogass. H-TEC SYSTEMS leverer PEM-electrolyse teknologi til det nye samarbeidet.

Publisert Sist oppdatert

– Norwegian Hydrogen ønsker å være en pioner innen bruk av grønt hydrogen til ulike formål. Dette samarbeidet viser at vi på en ny og innovativ måte, ved å utnytte grønt hydrogen og grønn CO2, kan produsere flytende biogass som markedet etterspør, sier Jens Berge, CEO i Norwegian Hydrogen.

Samarbeidet er basert på en innovativ teknologi utviklet av GrønGas, der grønt hydrogen benyttes direkte i produksjonen av flytende biogass.

Produksjonsstart allerede i år

Norwegian Hydrogen og Jens Peter Lunden har etablert et 50/50 joint venture under navnet Grøn Brint ApS. Selskapet skal eie og drive elektrolyseanlegg for produksjon av grønt hydrogen, primært til bruk inn mot produksjon av flytende biogass.

Grøn Brint Aps har allerede bestilt elektrolysører for første fase av samarbeidet fra det tyske selskapet H-TEC, og planlegger å produsere hydrogenet allerede inneværende år. Deretter er planen å skalere opp produksjonen basert på den grønne energien som er tilgjengelig fra Lundens vindturbiner.

– Grøn Brint ApS joint venture er en innovativ tilnærming til bruk av hydrogen, som vi er glade for å bidra til med våre modulære elektrolysører, sier Robin v. Plettenberg, administrerende direktør i H-TEC SYSTEMS.

– Samarbeidet med Jens Peter Lunden og GrønGas er en viktig milepæl for Norwegian Hydrogen og resultatet av god og konstruktiv dialog over lang tid, uttaler Berge.

Grønn og lønnsom verdikjede

Ved å benytte grønt hydrogen direkte i produksjonen av biogass, utnyttes også grønn CO2 som blir til overs i prosessen. Denne CO2 reduksjonen gir CO2 kvoter, som gir merverdi for partene og danner grunnlaget for lønnsomheten i prosjektet.

– Partene har jobbet tett sammen for å utvikle en kommersiell modell for samarbeidet som gir lønnsomhet for hver av virksomhetene. Sammen skal vi demonstrere en integrert, grønn og lønnsom verdikjede fra vindmøller via elektrolyse til flytende biogass, avslutter Lunden.

– I GrønGas gleder vi oss til å få «Grøn Brint» rett ved siden av oss. I nær fremtid håper vi å kunne bruke hydrogen til CCU og metanisering direkte på biogassanlegget. Vi har som mål å være en del av og til og med legge til den samme verdikjeden som Grøn Brint er en del av, sier Allan Olesen, administrerende direktør i GrønGas.

Partene har ambisjoner om å utvide samarbeidet til å omfatte andre muligheter innen produksjon av hydrogen og andre e-fuels, basert på vindkraft. De har flere store prosjekter under planlegging.