Utenriksminister Ine Eriksen Søreide på talerstolen under Global Outlook 2018. Foto: Andrea Bærland

Utenriksministeren snur Norge på hodet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er bekymret for fremtidens vekst og stabilitet om respekten for internasjonal lov og handelssamarbeid forsvinner. For å demonstrere Norges tyngde som havnasjon snur hun norgeskartet på hodet. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

– Når jeg viser frem et kart av Norge til mine internasjonale kolleger pleier jeg å snu det på hodet. Ganske enkelt fordi at hvis vi ser Norge fra nord mot sør er det lettere å få grep om det faktum at Norge kontrollerer nesten syv ganger så mye hav som landareal.  Men jeg gjør det også fordi det er lettere for meg å forklare når vi ser Norge fra nord til sør at nord er mye mer enn isbjørner og urørt natur. Det er også hjem til ti prosent av Norges befolkning, sa utenriksministeren i sin tale til Rederiforbundets årskonferanse Global Outlook 2018.

For Norge har, og vil den blå økonomien fortsatt være viktig. – Havet er både en livsstil og et levebrød. Vår fremtidige fremgang og stabilitet er avhengig av vår evne til å forvalte havet på en fornuftig og bærekraftig måte. Og mange av dere som sitter her, representanter for den norske maritime klyngen er en veldig viktig del av vårt internasjonale fotavtrykk.

– Mindre samarbeid, i en tid som krever mer samarbeid

Eriksen Søreide påpekte at i vår levetid har ekstrem fattigdom blitt halvert, barnedødeligheten har falt kraftig, flere barn, og også jenter får bedre utdanning og teknologien har utviklet seg lengre enn mange har kunnet drømme om. Nå frykter hun at proteksjonisme og unilaterale handlinger fra blant annet USA og Kina vil bremse fremgangen verdensøkonomien har sett siden WTO ble etablert for 70 år siden.  

– Den nye normalen er mindre samarbeid, i en tid som krever mer samarbeid, sa Eriksen Søreide, og påpekte at implementering og etterlevelse av tydelige internasjonale regelsett og stabile rammeverk som, FNs Havrettskonvensjon, er sentrale for at den blå økonomien skal lykkes og Eriksen Søreide beskrev den som ankeret i Norges handel med verden.

– Som en relativt liten global aktør, og i enkelte tilfeller en veldig stor en, har Norges førstelinjeforsvar alltid vært, og vil alltid være, respekt for internasjonal lov, konvensjoner og det multilaterale systemet. Den nylige utvikling i internasjonal handel beviser behovet for å beskytte det multilaterale samarbeidet, og enda viktigere, å stå opp for ideene bak det, understreket utenriksministeren.

Bærekraft for fremtiden

Estimater viser at verdensbefolkningen i 2050 vil ha nådd 10 milliarder mennesker.

– For å møte folks grunnleggende behov i fremtiden er bærekraftig forvaltning av havet i dag av enda større viktighet. Norge har alt å vinne på å holde havene produktive og sunne. For å finne bærekraftige løsninger trenger vi sterke partnerskap, vi trenger at alle går sammen, både i privat sektor, offentlig sektor  og de multilaterale institusjonene. Vi nordmenn vet at det ikke nødvendigvis er en konflikt mellom vekst og bærekraftig utvikling. Det er ikke umulig å finne en balanse mellom produksjon og beskyttelse, oppfordret utenriksminister Ine Eriksen Søreide.