Knut Tore Aurdal har alltid vært interessert i det maritime samspillet i regionen.

Ny prosjektleder for GCE Blue Maritime

Knut Tore Aurdal er ny prosjektleder for GCE Blue Maritime.

I rollen som prosjektleder blir Knut Tore blant annet ansvarlig for at innovasjonsprosjekter i klynga blir gjennomført. I tillegg får han ansvaret for flere eksterne prosjekter.

Det var mange søkere til stillingen som Knut Tore nå har fått. Om hvorfor det ble akkurat han sier klyngeleder Daniel Garden:

Klyngeleder i GCE Blue Martime, Daniel Garden.

– Knut Tore har solid faglig tyngde og bred erfaring fra skipsbygging. Vi mener at Knut Tore vil utfylle vår stab godt, og vil kunne tilføre oss økt maritim kompetanse.

Mer fokus på forskning og utvikling

Daniel tror medlemsbedriftene i klynga vil merke at fokus på forskning og utvikling vil øke nå som Knut Tore er på laget:

– I slike prosjekter vil også bedriftene få anledning til å delta, blant annet for å utvikle nye, maritime, grønne løsninger. Hele bransjen kan forvente at GCE Blue Maritime blir en tydelig aktør i maritimt utviklingsarbeid slik at vi etter hvert vil se konkrete resultater av vår grønne strategi, New Blue Deal. Her blir Knut Tore en viktig brikke.

Nærmest naturstridig

Knut Tore selv forteller at han alltid har vært interessert i det maritime samspillet i regionen:

– Det vi gjør her med å utvikle og bygge store, komplekse prosjekter ut i fra små nes og holmer på Sunnmøre har noe fascinerende, nærmest naturstridig over seg. Derfor er det er nok min nysgjerrighet for hvordan dette faktisk lar seg gjøre som er min største motivasjon. Samtidig føler jeg at det er en veldig spennende mulighet å faktisk få jobbe med å påvirke og videreutvikle denne klynga for fremtida. Jeg har stor tro på at klynga kan ta videre steg fremover om vi gjør de rette grepene.

Klyngas nye prosjektleder har også solid maritim utdannelse og erfaring:

– Jeg er utdannet sivilingeniør i marin teknikk fra NTNU, med fordypning i marin prosjektering. Jeg har de siste årene jobbet som Lead Project Engineer i Vards cruiseavdeling hvor jeg har ledet design og ingeniørarbeidet for de to cruiseskipene levert fra Søviknes til Viking Expedition. Her har jeg fulgt prosjektet fra før kontrakt til levering. Før den tid har jeg jobbet med andre prosjekter innen offshore, fisk og cruisesegmentet.

Unik bakgrunn

Knut Tore har god tro på at den nye jobben blir bra både for han selv og for GCE Blue Maritime:

– På det personlige plan syntes jeg og dette er en fin mulighet til å se bransjen fra en annen vinkel, og til å få brukt min kunnskap og mine ferdigheter på andre felt og måter. For klynga tenker jeg at jeg kan være en verdi gjennom en unik bakgrunn og innsikt innen skipsbygging og skipsdesign. Jeg har en teknisk bakgrunn som jeg kan komplimentere godt alle de andre flinke folkene som jobber her. I tillegg tror jeg denne bakgrunnen kan komme veldig godt med i dialog med næringen, der jeg og håper jeg kan være en sparringpartner og rådgiver i tekniske spørsmål.