Windkeeper er det nye havvind-rederiet til GC Rieber Shipping. De får levert de to første skipene i første og andre kvartal 2025, men Einar Ytredal kan fortelle at de skal vokse og få langt flere skip.

Griper mulighetene i havvind med tvillingsskrog

GC Rieber Shipping griper mulighetene i havvind med tvillingsskrog. Neste steg er nullutslipp og lading rett fra vindturbinene - og mange flere skip.

Publisert

Administrerende direktør i GC Riebier Shipping, Einar Ytredal, kaller de siste ti årene en endringsreise. I 2014/2015 var GC Rieber Shipping tungt inne i seismikk og subsea, og fikk dermed en kraftig motsjø da oljekrisen kom.

- Vi mistet 80 prosent av omsetningen og det var tøffe tak, sier han til Norges Rederiforbund

Når stormen nå har lagt seg, står GC Rieber Shipping igjen med færre skip - men en solid egenkapital og vissheten om at de har vært en viktig brikke i å skape verdens største seismikkselskap; «Shearwater Geoservices».

- Med over ti års erfaring med drift av egne skip i havvindparker, så vi at tradisjonelle offshore-skip ikke var særlig effektive for gangveioperasjoner innen havvind. Disse skipene var ikke designet for å gi kundene det de trenger; stabilitet og størst mulig værvindu der teknikere kan overføres til vindturbinene via skipets gangvei, noe som er avgjørende for kostnadseffektivitet.

Vesentlig forbedring fra tradisjonelle skip 

Einar Ytredal peker på teknikerne skal til og fra vindturbinene raskt og effektivt.

- De skal få gjort jobben sin uten å bli forstyrret av vind og bølger, og kunne gå til vindturbinene med minst mulig utslag. Og det er selvsagt også en fordel om de ikke blir sjøsyke!

Ut fra behovet for en stabil plattform fødtes ideen om tvillingskrog.

- Og vi får nå havvindskip som kan operere i fire meters bølgehøyde. Det er en vesentlig forbedring fra tradisjonelle skip, og vil gi operatørene flere timer og dager i året der de kan arbeide på vindturbinene.

Den første skissen med tvillingskrog kom på bordet i 2016. Siden den gang er det brukt mye tid på å optimalisere skroget og sørge for energi-effektivitet i tillegg til stabilitet. Skipene kommer dessuten med batteripakker, i første omgang for å ta toppene av energibehovet. Neste steg er hel-elektriske skip som kan lades direkte fra havvind-parkene.

Åtte, ti... Hvem vet, kanskje enda flere skip? 

- Da må infrastrukturen på plass, men dette er noe som modnes mer og mer, og det er bare et spørsmål om tid. Og da gjelder det å være tidlig ute!

De to SWATH-skipene som er under bygging er forberedt for denne løsningen. Disse to er sylskarpt tilpasset og arealeffektive 57-metringer – som også betyr at de er energieffektive SOV-er. Men det stopper ikke der.

- Ja, vi skal vokse. Windkeeper er datterselskapet vårt og havvindrederiet. Disse to første skipene kommer i første og andre kvartal 2025, men vi skal bli større. Åtte, ti…. hvem vet, kanskje enda flere?