Ukens Skipsbesøk:

Ukens Skipsbesøk: «Gamle Oksøy»

«Gamle Oksøy» er i dag et museum med vernestatus.

Publisert Sist oppdatert

Det tidligere forsyningsskipet for Kystverket ble bygget i 1962, hos Brødrene Lothe i Haugesund. Fartøyet ble da bygget som tankskip, og hadde i oppgave å frakte parafin og gass til lykter og fyr langs kysten i Sør-Norge.

- Skipet hadde store tanker med plass til 170.000 liter parafin og lasterom for gassflasker, forteller kaptein Odd Nordahl-Hansen, som har hatt med «Gamle Oksøy» å gjøre helt siden 1996, da skipet ble tatt ut av tjeneste.

Vernestatus i operativ stand

«Gamle Oksøy» ble etter hvert brukt til ombyggingen av fyrlykter til solcelledrift.

- «Gamle Oksøy» gjorde seg selv arbeidsledig, rett og slett. Da dette arbeidet ble fullført i 1996 ble skipet tatt ut av tjeneste, sier Nordahl-Hansen.

Riksantikvaren ønsket å ta vare på et representativt utvalg av fartøyer med betydning for den norske sjøfarten, og det ble da foreslått å gi «Gamle Oksøy» vernestatus og bevare fartøyet i original og operativ stand.

- Det ble gjort få endringer, og alt vi kunne beholde, er beholdt. Bare slitedeler og det vi må ha moderne, er gjort om på, sier Nordahl-Hansen.

Bevarer skipet gjennom formidling

Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum er det administrative navnet i Kystverkets etatsmuseum “Kystverkmusea”. I samarbeid med “Gamle Oksøys venner” arbeider Kystverkmusea med å bevare skipet.

- Det er en ivrig gjeng som står på for å bevare henne. Det får vi til gjennom bruk, og formidling av fartøyets opprinnelige funksjon og historien om norsk kystkultur ved at selve båten er et museum, forteller Nordahl-Hansen.

Kystverkmusea ble opprettet i 2008, og dokumenterer, utforsker og formidler Kystverkets historie langs hele norskekysten. Kystverkmusea et samarbeid mellom fem museer i Norge: Lindesnes fyrmuseum, Jærmuseet, Sunnmøre museum, Museum Nord og Museene for Kystkultur og Gjenreisning i Finnmark.