Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

- Fylkeskommunene må selv ta ansvar for ferjeutgifter

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (AP) skriver i et svar til stortingsrepresentant Frank Sve (FrP) at fylkeskommunene selv må ta ansvar for utgifter til ferjedriften.

Svaret kommer etter et skriftlig spørsmål fra Sve der han går hardt ut mot regjeringens politikk og kaller innføringen av utslippsfrie ferjer og hurtigbåter for en potensiell økonomisk krise.

I spørsmålet ba han Nygård gjøre rede for dagens ferjestandard som finansieringsgrunnlag for ferjedriften i fylkeskommunene som har dannet grunnlaget for svært store underskudd ferjedriften i fylkene etter innføring av nullutslippsferjer.

- Hvordan har samferdselsministeren tenkt å finansiere dette, samt organisere dette når dagens finansieringssystem overfor fylkeskommunal ferjedrift feiler så fundamentalt? spør Sve.

Bli abonnent hos Skipsrevyen.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Skipsrevyen.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk