Det var om bord på servicefartøyet «Multi Vision» ulykken skjedde.
Det var om bord på servicefartøyet «Multi Vision» ulykken skjedde.

- Må gjøres mer for å øke sikkerheten i havbruksnæringa

I januar 2022 døde en tjueåring, ansatt i Molde-rederiet FSV AS i en alvorlig arbeidsulykke. Denne uka kom havarikommisjonens rapport. Sikkerhetsforskere ved SINTEF etterlyser en mer helhetlig tankegang om risiko innen havbruk.

mVi vet at det er risiko for å dø eller bli skadet på jobb for de ansatte i næringa. Men sikkerhet i havbruk handler også om fisk, utstyr og miljø.

- I stedet for se på hver av disse som et isolert felt, bør vi ta utgangspunkt i arbeidsoperasjonen som skal utføres, og gjøre nødvendige tiltak for at den skal foregå på en trygg måte. Det som er bra for fisken, er bra for folka, sier forskningsleder Ingunn Holmen. SINTEF-forskeren har skrevet doktorgrad om sikkerhet i eksponerte havbruksoperasjoner.

- Det har vært mye oppmerksomhet rettet mot å forhindre rømming fra oppdrettsanlegg, men vi ser at mer må gjøres for å forhindre andre uhell og ulykker. Våre funn viser at det ofte er en overlapp mellom hendelser som øker risiko for rømming og hendelser som utgjør en fare for de ansatte, sier Trine Thorvaldsen, seniorforsker i avdeling for havbruk i SINTEF Ocean. Avlusingsoperasjoner med brønnbåter er et eksempel på dette.

Bli abonnent hos Skipsrevyen.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Skipsrevyen.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

SR Komplett

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • 11 Utgivelser av Skipsrevyen
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 3587,-

KJØP

SR Komplett Personlig

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • 11 Utgivelser av Skipsrevyen
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 3587,-

KJØP

SR Komplett Digital

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2995,-

KJØP

SR Komplett Digital Personlig

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2995,-

KJØP

SR Pluss

 • Pluss saker
 • Varighet: 1 mnd
 • Pris: 2388,-

KJØP

SR Pluss Personlig

 • Pluss saker
 • Varighet: 1 mnd
 • Pris: 199,-

KJØP