84 millioner kroner til maritim forskning

Syv nye forskningsprosjekter kan nå settes i gang. De skal blant annet forske på bruk av kunstig intelligens for å optimalisere seilaser, bruk av kjernekraft for fremdrift av handelsskip og utvikling av digitale verktøy for å forbedre skipsdesign, energieffektivitet og sikkerhet i maritim navigasjon.

– For at verden skal lykkes med å redusere klimaavtrykket, så må utslippene fra skipsfarten ned. Norge er en stor og viktig maritim nasjon og vi har verdensledende forskning på dette området. Forskning er fortsatt viktig for å gjøre skipsfarten mer effektiv, tryggere og mer miljøvennlig, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, i en pressemelding fra Forskningsrådet. 

Bredt spekter

– Forskning og innovasjon er avgjørende for at Norge også i fremtiden skal være en verdensledende maritim nasjon. Disse prosjektene vil bidra til å gi oss kunnskap vi trenger for å lede an i det grønne skiftet, og sikre verdiskaping og vekst i næringen, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Prosjektene representerer et bredt spekter av forskningsområder som alle bidrar til de prioriterte områdene i Maritim21, som er regjeringens strategi for forskning, utvikling og innovasjon i de maritime næringene. Viktige temaer i strategien er grønn skipsfart, digitalisering og utvikling av klima- og miljøvennlige løsninger.

SINTEF Ocean får 12 millioner kroner til et prosjekt der målet er å utvikle kunnskap og metoder for energieffektiv og sikker skipsdrift ved å kombinere kunstig intelligens og hydrodynamikk. 

– Det skal igjen muliggjøre rask reduksjon av utslipp fra den globale flåten. Blant samarbeidspartnerne er NTNU, SINTEF Ålesund, Torghatten, VARD Electro og NAVTOR.

Millioner tildeles skoler

NTNU får 12 millioner kroner til et prosjekt som skal utvikle kunnskap for å oppnå ressurseffektivitet og flyt i den norske verftsindustrien ved å utnytte digitale tvillinger og kunstig intelligens. 

– Målet er å redusere kostnader og bidra til grønnere drift ved verftene for å støtte overgangen til offshore vindkraft. 

Prosjektet involverer flere partnere, inkludert Ulstein International, Aker Solutions, Brunvoll, SINTEF og Cardiff University.

Høgskulen på Vestlandet får også 12 millioner til å forske på hvordan man kan redusere antall skipskollisjoner ved å utvikle digitale navigasjonsinstrumenter tilpasset vaktsjefens faktiske arbeid. Blant samarbeidspartnerne er Moen Marin AS, Knutsen OAS Shipping AS, Kongsberg Maritime AS, AQS Rederi AS, og NTNU.