Maritim Forskning:

Vards Ocean Charger

Utslippsfrie skipsoperasjoner i havvind

Vards Ocean Charger

Havvind er bokstavelig talt i vinden. Globalt blir store områder delt opp og konsesjoner blir tilbudt til markedet. I Norge ble nylig konkurransen om havvindkonsesjoner for områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II kunngjort, og med det går startskuddet for aktivitet på havvind i norsk farvann for alvor.

Publisert

Vindkraft er utslippsfritt. Men utbygging av vindparker til havs - og kommisjonering og vedlikehold av dem, krever betydelig involvering av relativt store fartøyer. Disse fartøyene drives i dag stort sett med dieselolje som drivstoff, og representerer dermed nesten hele det direkte drivhusgassutslippet fra vindkraft totalt sett. 

To alternativer aktuelle

Flere alternativer vurderes for å gjøre skipsoperasjoner utslippsfrie, og i grove trekk er det to alternativer som er aktuelle. Det ene er batteridrift, som er kommersielt modent og allerede implementert i for eksempel ferger i norske fjorder. Utfordringen med batterier er at de har lav energitetthet både når det gjelder volum og vekt. Det andre alternativet er alternative drivstoff, som i de fleste tilfeller betyr enten metanol, hydrogen eller ammoniakk. For enkelhets skyld i denne kronikken behandler vi disse under ett. Fordelen med dem er at de gir brukbar rekkevidde, selv om det er langt opp til den tradisjonelle dieseloljen. Utfordringene med alternative drivstoff er foreløpig at de har lav tilgjengelighet, så selv om de tekniske løsningene er tilgjengelige, bremses kommersialiseringen av mangel på infrastruktur, samt investerings- og drivstoffkostnadene. Videre kreves det betydelige mengder energi for å produsere drivstoffet, som gir lav energieffektivitet. Energieffektiviteten varierer mye mellom de ulike drivstoffalternativene og de tekniske løsningene, men forenklet man må påregne å bruke omtrent 2-4 ganger så mye energi i produksjon og konvertering som man klarer å utnytte ombord.

Bli abonnent hos Skipsrevyen.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Skipsrevyen.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

SR Komplett

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • 11 Utgivelser av Skipsrevyen
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 3587,-

KJØP

SR Komplett Personlig

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • 11 Utgivelser av Skipsrevyen
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 3587,-

KJØP

SR Komplett Digital

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2995,-

KJØP

SR Komplett Digital Personlig

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2995,-

KJØP

SR Pluss

 • Pluss saker
 • Varighet: 1 mnd
 • Pris: 2388,-

KJØP

SR Pluss Personlig

 • Pluss saker
 • Varighet: 1 mnd
 • Pris: 199,-

KJØP