Debatt: 

Administrerende direktør i SEAM, Gunnvald Mortvedt.

Lokalvalget er også en tid for å hylle modige politikere

De tusenvis som opplevde Havnelangs-festivalen eller tok en tur til øyene i indre Oslofjord forrige helg, fikk oppleve fjordens stillegående og utslippsfrie ferger. Disse er et direkte resultat av våre modige og fremsynte politikere, myndigheter og transportaktører.

Publisert Sist oppdatert

Det mangler ikke på uenigheter og konflikt om politiske løsninger i avisenes spalter. Slik skal det også være i en valgkamp. Men det er viktig å minne oss om at det er mange kloke og modige lokalpolitikere i kommunene rundt Oslofjorden, som blant annet har bidratt til en bærekraftig fergetransport som andre land misunner oss.

For ti år siden ble fergene i Indre Oslofjord pekt på som egnet for elektrifisering. Den gangen var teknologien ikke fullt ut tilgjengelig, men miljøorganisasjonen Zero skapte politisk engasjement og fikk med seg blant annet Ruter og andre industriaktører på de visjonære tankene.

Parallelt med at modige og tydelige politikere på kommune- og fylkesnivå satt en retning for fergetrafikken, utviklet teknologien seg. De politiske vedtakene skapte forutsigbarhet for investeringene som måtte til fra transportselskaper, rederier og teknologitilbydere. Resultatet er at enorme utslipp av CO2 og NoX fra Nesoddbåtene og Øybåtene er historie.

Beslutningstakere fra andre land kommer nå til Oslofjorden for å lære og la seg inspirere. Slik kan de lokalpolitiske valgene også indirekte bidra til å kutte utslipp helt andre steder.

Fortellingen om hvordan båttrafikken er blitt elektrifisert bør være en inspirasjonskilde også for politikerne som nå blir valgt. Vi har behov for flere dristige vedtak for å ivareta fortrinnet, bygge videre på bærekraftige løsninger og bidra til at Norge og Oslofjorden fortsatt er et forbilde for en grønnere fremtid. Noe av det viktigste politikerne kan gjøre, er å bruke makten de har gjennom offentlige anbud til å drive det grønne skiftet.

Teknologien har vi, nå trenger vi enda flere modige politikere.