«Alba» er klar for ny sertifisering, og skal settes inn i turistfart med hvalkikking.

«Alba» er nytt kulturminne i Troms

Westamaranen «Alba» fra 1975 har nå blitt et vernet fartøy - dermed har Troms fått et nytt kulturminne med Harstad som hjemmehavn.

Publisert Sist oppdatert

«Alba» ble bygget som «Øygar» av Westermoen Hydrofoil og levert til Øygarden-Sotra Rutelag i september 1975. 

«Øygar», en Westamaran W86 med en passasjerkapasitet på 166, gikk i rutenett i Hordaland. Senere ble fartøyet solgt til Hardanger Sunnhordalandske Damskipsselskap og omdøpt til «Teisten». 

- Selv om «Alba» nå er en del ombygget med tanke på turistfart, er dette nå det eneste bevarte eksemplaret av de tidlige Westamaranene som ledet an utviklingen i Norge. Kulturarv-avdelingen i kommende Troms fylke og Riksantikvaren mener derfor det er riktig å gi fartøyet vernestatus når eier er interessert å bevare det etter verneprinsippene. Det er også viktig å merke seg at det er eiere som søker om vernestatus, så det er eiere og frivillige som bidrar til utvalget av hvilke fartøy det er viktig å bevare for ettertiden, sier Spesialrådgiver fartøyvern, Nils Marius Johansen, til Skipsrevyen. 

Skal settes i turistfart

Fra 1996 ble «Alba» ombygget for turistfart og har senere hatt ulike eierskap og navn flere steder langs kysten. Først i 2007 fikk hun navnet «Alba», under eierskap av Nordre Nordland. 

- Westermoen Hydrofoil var i sin tid en innovatør med internasjonalt gjennomslag i utviklingen av moderne hurtiggående passasjerfartøy. Selskapet hadde erfaring fra konstruksjon og bygging av MTB-fartøy for marinen, noe det nye selskapet også fortsatte med i tillegg til hydrofoiler for det sivile markedet, skriver Troms og Finnmark Fylkeskommune

«Alba» er i dag eid av Båt og Motor AS. 

- De planlegger å gjøre nødvendige reparasjoner for å sertifisere og sette fartøyet inn i turistfart så langt jeg kjenner til, sier Johansen.

Meget relevant type for vern

Troms fylkes Dampskipsselskap var det første rederiet som tok katamaraner i bruk på rutenettet i Nord-Norge. Dette var Westamaranen Fjordkongen av tilsvarende type som «Alba», og ble satt i fart januar 1975. Året etter kom Fjorddronningen og andre rederier i landsdelen fulgte raskt etter. Fortsatt benytter de fleste aktører på rutenettet i landsdelen katamaraner. 

- «Alba» er derfor vurdert å være en meget relevant type for vern, for å oppnå et representativt utvalg fra samferdselshistorien regionalt og nasjonalt, skriver fylkeskommunen. 

Med dette er hun nummer 28 i rekken av vernede fartøy i Troms.