Tor Kristian Haldorsen, kommunikasjon og myndighetskontaktv i Norsk Hydrogenforum, under European Hydrogen Week 2023.

Norsk Hydrogenforum i sentrum på European Hydrogen Week

Kommunikasjon og myndighetskontakt i Norsk Hydrogenforum, Tor Kristian Haldorsen, var til stede under European Hydrogen Week 20. til 24. november. - Det er svært viktig at norske bedrifter får mulighet til å konkurrere om midler på lik linje med andre europeiske bedrifter, sier han.

Publisert Sist oppdatert

European Hydrogen Week ble holdt i Brussel 20. til 24. november. Blant deltakerne var også kommunikasjon og myndighetskontakt i Norsk Hydrogenforum, Tor Kristian Haldorsen. 

- European Hydrogen Week er på få år blitt en helt sentral møteplass, både i europeisk og global kontekst. Hit kommer ledende politikere og industriaktører for å oppdatere seg på den siste utviklingen innen europeisk politikk for hydrogen og få med seg mangfoldet av industrisatsinger. Det var derfor svært viktig for oss i den norske hydrogenbransjen å organisere en norsk paviljong som kan synliggjøre vår kompetanse og rolle i EUs grønne giv og hydrogensatsing, sier han til Skipsrevyen. 

Den norske tilstedeværelsen var til å ta og føle på 

Den norske paviljongen bestod av både store og små energi- og industriselskap, produsenter av hydrogen og ammoniakk, teknologileverandører og næringsklynger.

- Det er ingen tvil om at den norske tilstedeværelsen var til å ta og føle på hele uken gjennom. Olje- og energiminister Terje Aasland bekreftet i sin tale under åpningsdagen Norge sin rolle som sentral partner i EUs grønne giv, og deltok under signeringen av Yaras avtale med Northern Lights om CO2-lagring.

Ukens høydepunkt var nok likevel ifølge Haldorsen, den norsk-tyske minglingen på den norske og bayerske paviljongen, som trakk flere hundre mennesker: 

- Norge er Tysklands aller viktigste energipartner, og dette ble nok en gang bekreftet uken gjennom.

Viktig at norske bedrifter får konkurransemuligheter 

I forrige uke ble også pilotauksjonen i den europeiske hydrogenbanken, som har 800 millioner euro i potten til produksjon av hydrogen, åpnet. Under åpningsseremonien annonserte EUs kommisjonspresident Ursula von der Leyen at de allerede våren 2024 vil bruke nye 2,2 milliarder euro på auksjon nummer to. 

- Det er svært viktig at norske bedrifter får mulighet til å konkurrere om disse midlene på lik linje med andre europeiske bedrifter, men norsk deltakelse er ikke tilstrekkelig til å bygge en verdikjede for hydrogen i Norge, sier Haldorsen. 

Myndighetene i andre land som Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrike, Nederland og UK har offentlige virkemidler for å fremme produksjon av hydrogen. 

- Disse landene har de siste par årene etablert støtteregimer som differansekontrakter (CfD), karbon-differansekontrakter (CCfD), “fixed premium”-systemer, eller direkte investeringsstøtte til hydrogenprosjekter. Vi setter derfor vår lit til at endelig statsbudsjett inneholder differansekontrakter for hydrogen. Dette vil gi den forutsigbarheten næringen trenger til å komme i gang med de mange gryteklare prosjektene vi har.

En suksess som må gjenskapes 

Av 59 prosjekter knyttet til produksjon av hydrogen, har kun ni nådd investeringsbeslutning, nådd konstruksjonsfasen eller blitt satt i drift. 

- Det er derfor helt nødvendig med risikoavlastning i den innledende fasen, sier Haldorsen. 

- European Hydrogen Week hadde doblet seg i størrelse siden i fjor, fra 3.000 til 6.000 deltakere, og vil bare bli større i fremtiden. Norske selskaper som gikk glipp av sjansen til å delta i år får muligheten igjen, for dette var en suksess som vi definitivt vil gjenskape.