Eidesvik har bestilt et nytt topp moderne konstruksjonsfartøy.

Beste førstekvartal på syv år

Eidesvik Offshore publiserte onsdag resultatet for første kvartal, som er selskapet beste Q1-resultat på syv år. Resultatet er drevet av et sterkt offshoremarked og høy flåteutnyttelse.

Selskapets inntekter økte med 37% sammenlignet med samme kvartal i fjor, mens driftsoverskuddet (EBITDA) økte med over 142%. En nøkkelfaktor som bidrar til det sterke resultatet, er selskapets imponerende flåteutnyttelse på 96%, som nok en gang plasserer Eidesvik blant de beste i bransjen. 

I løpet av kvartalet nådde selskapets samlede ordrereserve det høyeste nivået på ni år, med en betydelig vekst på 44%. Denne prestasjonen understreker Eidesviks sterke markedsposisjon og effektive driftsstrategier. 

Videre, på bakgrunn av fjorårets sterke finansresultat, vil Eidesviks styre foreslå utbetaling av et utbytte på 0.25 kroner per aksje på aksjonærmøtet 30. mai. 

- Vi er veldig glade for å være i en finansiell posisjon som gjør det mulig for styret å foreslå utbytte til aksjonærene, sier finansdirektør i Eidesvik Offshore, Helga Cotgrove.

Fra Venstre: Finansdirektør Helga Cotgrove og administrerende direktør Gitte Gard Talmo.

Første subsea nybygg 

I årets første kvartal utvidet Eidesvik flåten sin med et topp moderne konstruksjonsfartøy. Det allsidige fartøyet er designet for å møte behovene til både olje- og gassnæringen og offshore vind-industrien. Utstyrt med dual fuel metanolmotorer og et batterihybridsystem vil fartøyet være verdens mest miljøvennlige skip innenfor sine driftsområder. Eidesvik har også sikret seg opsjoner for ytterligere fire fartøy. 

- Eidesvik har hatt en svært god start på året, både økonomisk og operasjonelt. Vi fortsatte å levere på vår vekststrategi med et toppmoderne subsea nybygg, og økte ordrereserven vår med imponerende 44% i løpet av kvartalet. Dette viser vår evne til å levere førsteklasses tjenester og utnytte det sterke markedet innenfor alle våre operasjonssegmenter, sier administrerende direktør i Eidesvik Offshore, Gitte Gard Talmo.