Grønt prosjekt har fått 15 millionar euro i stønad

Horizon Europe finansierer Ship-aH2oy prosjektet.

Publisert Sist oppdatert

Prosjektet skal utvikla og demonstrera nullutslepps-framdriftsteknologi om bord på skip som nyttar grøn hydrogen frå flytande organiske hyrdogenberar, også kjent som LOHC, i megawatt skala. Framdriftssystemet skal demonstrerast på eit av Edda Wind sine CSOV nybygg.

Kenneth Walland, administrerende direktør i Edda Wind er oppglødd over å vera ein del av Ship-aH2oy.

– Med støtte frå EU og våre partnarar er me klare til å ta neste steg mot nullutsleppsoperasjonar for havvindparkar. Grunnlaget for Ship-aH2oy er det sterke engasjementet frå det breie spekteret av industripartnarar som ynskjer å realisera nullutsleppsfart. Ettersom partnarane dekker bransjar frå heile verdikjeda, frå design til eigarar og operatørar, vil effektiv formidling og utnytting av resultata vera eit naturleg resultat av prosjektet.

Bli abonnent hos Skipsrevyen.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Skipsrevyen.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.

Skipsrevyen.no Pluss Personlig

Du får: Skipsrevyen.no Pluss-saker

199,-

per måned. Første måned 4,-

KJØP

Skipsrevyen.no Pluss Personlig

Du får: Skipsrevyen.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP

Skipsrevyen.no Pluss Bedrift

Du får: Skipsrevyen.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP