Foto: NVSK
Foto: NVSK

DS Børøysund - En 110 år gammel perle

Ukens historiske skip har navnet sitt fra sundet mellom Stokmarknes og Børøya. Men opprinnelig, hadde den navn etter en enøyd gud.

Publisert Sist oppdatert
Foto: Arne Lannerstedt
Foto: Arne Lannerstedt

Dampskipet «Børøysund» ble bygget i 1908 ved Trondhjems Mekaniske Værksted for Trondhjemske Lægtercompagni. 19. juni ble hun sjøsatt, og gitt gudenavnet «Odin». Det ble levert som en kombinert passasjer, laste og slepebåt.

Det hadde postkontor, et stort lasterom, slepekrok og bøyle.

Skipet gikk de første årene i ulike slepeoppdrag og som reserveskip for lokalrutebåter i Trøndelag. Da første verdenskrig tok til, ble hun rekvirert av marinen og brukt som bevoktningsfartøy ved innseilingen til Trondheimsfjorden. Hun ble da utstyrt med mineleggingsutstyr og kanoner. Da krigen var over ble hun igjen overtatt av firmaet som fikk henne bygget, men måtte få år senere selges på grunn av dårlig økonomi.

'Børøysund' fyres med kull. Her ser vi Odd Magne Stikholmen gjøre jobben som fyrbøter
"Børøysund" fyres med kull. Her ser vi Odd Magne Stikholmen gjøre jobben som fyrbøter

Solgt første gang

Skipet ble kjøpt av Hjelme og Herlø Dampskipsselskab i 1923, og ble da omdøpt til «Skjergar». Her ble hun satt inn i fast rute mellom Øygarden og Bergen. Oppholdet ble kortvarig, og allerede i 1925 ble skipet videresolgt.  

Det var Vesteraalens Dampskibsselskap som overtok skipet, og gav henne navnet «Børøysund». Som alle andre skip i rederiet fikk hun altså navn etter et geografisk sted i Nordland. Her ble hun satt inn i lokalrutefart i Lofoten og Vesterålen.

Før skipet seilte nordover til sin nye hjemmehavn – Stokmarknes – ble det noe ombygd/modernisert ved Laxevaags Maskin- & Jernskibsbyggeri i Bergen. Skipet fikk blant annet elektrisk belysning om bord, slepekroken ble fjernet og det ble bygd et dekkshus med 1. plass røkesalong og et par lugarer på akterdekket.

Foto: NVSK
Foto: NVSK

Tvangsevakueringen

På direkte ordre fra Adolf Hitler ble Finnmark og Nord-Troms tvangsevakuert i 1944 og 1945.  Tyskerne tok i bruk den brente jords taktikk for å hindre den fiendtlige, sovjetiske Røde armé i å dra nytte av ressursene dit de kom. Dette innebar at mesteparten av bygningsmassen og infrastrukturen i de norske områdene øst for Lyngenlinjen ble brent og ødelagt. I forbindelse med denne evakueringen ble også «Børøysund» rekvirert for å bidra til å flytte folk.

Opplag

«Børøysund» var i trafikk helt til 1955, da hun ble lagt i opplag som reserve. I 1960 ble hun solgt til yrkesskolen på Melbu og omdøpt til «Hyma». Yrkesskolen benyttet skipet hovedsakelig til opplæring av maskinistaspiranter, men det var også tjenerkurs, navigasjonskurs og lignende om bord.

Ved sjøsettingen fikk «Børøysund» installert en trippel ekspansjon dampmaskin på 210 IHk og en røykrørskjele fra Trondhjems Mek. Verksted. Fartøyet har hele tiden vært kullfyrt, og er i dag landets siste kullfyrte dampbåt. I 1925 ble den åpne brønnen foran brua bygd igjen, og i 1935 ble midtskipshuset erstattet av to dekkshus ut mot skipssidene. Den åpne brua ble lukket i 1947.

Restaurering

I 1969 ble «Børøysund» overtatt av Norsk Veteranskibsklub i Oslo. Klubben har med utgangspunkt i fartøyets utforming fra 1935 gjennomført omfattende restaureringsarbeider på fartøyet.

I 1989 ble hun erklært verneverdig av Riksantikvaren, som også har bidratt med økonomisk støtte. I 2014 ble hun omsider fredet.

Fartøyet har fortsatt eget postkontor og fører postflagg. Fartøyet har fast kaiplass på Nordre Akershus i Oslo. Herfra seiles det charterturer med firmaer/privatpersoner, og åpne turer for publikum i sommersesongen. Fartøyet har gjennom årene deltatt i en rekke veteranskipsstevner i Norge og utlandet gjennom de siste 40 år.

I 2008 ble det i forbindelse med skipets 100-års jubileum gjennomført en to måneders lang jubileumstur til det gamel fartsområdet i Vesterålen og Lofoten. Posten gav da også ut et frimerke der DS «Børøysund» er avbildet.

DS «Børøysund» er fremdeles i drift, og kan besøkes i Oslo. Les mer på Norsk Veteranskibsklub sine nettsider