Dof vil kjøpe danske Maersk Supply Service.

Dof vil overta Maersk Supply Service

Ifølge en børsmelding tirsdag kveld går det frem at DOF vil kjøpe danske Maersk Supply Service av A.P. Møller Holding for nesten 12 milliarder kroner.

Publisert

Kjøpet skal skje delvis i kontanter og delvis i nye aksjer som skal utstedes av Dof. Det danske rederiet vil eie 25 prosent av Dof etter at aksjene er utstedt. 

I børsmeldingen begrunnes transaksjonen med at de to selskapenes drift er både strategisk og geografisk utfyllende, samt at fremtidig vekst er på linje. 

Det fremtidige selskapet vil ha en markedsverdi på nesten 25 milliarder kroner. 

Etter oppkjøpet vil Dof ha mer enn 5400 ansatte og en flåte på 78 fartøy. 

For å delfinansiere oppkjøpet vil Dof hente én milliard kroner og et støttet av begge selskapenes styrer og mer enn 50 prosent av aksjonærene i Dof.

Ifølge børsmeldingen er skipsverdiene til Maersk Supply Service anslått å være 1,3 milliarder dollar, det vil si over prisingen i transaksjonen.