Snøkrabbefarøyet «Hunter».

Sikkerhetskritiske forhold om bord på «Hunter»

Statens havarikommisjon varsler om sikkerhetskritiske forhold på fiskefartøyet «Hunter», etter dødsulykken om bord i januar.

Publisert Sist oppdatert

En latvisk mann i 30-årene omkom under snøkrabbefiske fra «Hunter» i Barentshavet mandag 30. januar.

I dag, tirsdag 7. februar, har Statens havarikommisjon varslet Sjøfartsdirektoratet om tre sikkerhetskritiske forhold de mener må ivaretas umiddelbart.

1. Dårlige språkkunnskaper

Flere av mannskapet har så dårlige engelskkunnskaper at Havarikommisjonen vurderer at det har vært vanskelig å oppfatte både arbeidsprosedyrer og sikkerhetsinstrukser slik at arbeidet kunne gjennomføres på en forsvarlig og sikker måte.

2. Lite eller ingen sikring ved transport av agn

Når besetningen skulle klargjøre agn for teinene, måtte besetningen frakte agnet i bøtter fra akterdekket frem over transportbåndet og til fremre arbeidsdekk.

Besetningen måtte bevege seg fremover på båndet med liten eller ingen fysisk sikring fra å falle over bord.

3. Stor fare for å falle over bord

Arbeidsprosessen med setting av teiner foregikk slik at to fiskere på akterdekk måtte jobbe på et usikret dekk med stor fare for å falle over bord.

Det var risiko for å bli dratt med linen ved kobling av teine til line.

Kommisjonen er tidlig i sine undersøkelser etter ulykken, men råder direktoratet til å påse at rederiet gjør flere sikkerhetsforbedringer. Det var VG som først omtalte saken.

Ikke tilbakeholdt

- Vi er enige i tilrådingen som er gitt fra Havarikommisjonen og det blir naturlig for å følge dette opp for oss i det det videre tilsynsarbeidet, sier kommunikasjonsrådgiver Marit Nilsen i Sjøfartsdirektoratet til Skipsrevyen.

I følge Nilsen er det ikke gjort vedtak om å tilbakeholde «Hunter».

Ulykken etterforskes av Troms politidistrikt. Politi og kriseteam møtte mannskapet da «Hunter» fredag la til kai i Tromsø.

– Rederiet forholder seg nå til Havarikommisjonens og politiets gjennomgang av ulykken, skriver beredskapsleder Andreas Kiplesund i Havøy Kystfiske på Sunnmøre til VG. Utover dette vil ikke rederiet uttale seg.