Fremtidens digitale markedsplass for rederier

Det nyoppstartede selskapet Keelspot har utviklet en digital markedsplass for kommersiell nærskipsfart, som skal gjøre det mulig å kontrahere et raskere og mer kostnadseffektivt alternativ til landtransport. - En slags Airbnb eller Tinder for fartøy, sier gründeren. 

Publisert Sist oppdatert

Keelspot ble utviklet i 2022 og utvikler med sin digitale markedsplass en applikasjon ment for å forenkle hverdagen til både rederiene og befrakter.

- For reder og rederi vil applikasjonen kunne gi et grundigere bilde av markedet, en større oversikt og muligheten til å planlegge seilingsrute og returlast frem i tid. Med større eksponeringer og en enklere måte å finne oppdrag på ved å administere det hele selv, kan man utnytte fartøyskapasiteten mer og dermed også drive grønnere operasjoner, forklarer CEO og grunnlegger av Keelspot, Svein A. Vatsø. 

Flere tusen tonn har gått gjennom applikasjonen siden i august 

Plattformen har sikret seg flere pilotkunder som tester denne løsningen, og flere tusen tonn har siden august gått gjennom applikasjonen. Dette har vært segmenter innenfor breakbulk, prosjektlast og konvensjonell bulk. 

- Det er en læring for oss hver gang, der vi trinnvis gjør applikasjonen stadig bedre for å sikre god kundeverdi. Med samarbeid med Kystverket og Kartverket, vil Keelspot også gi informasjon om dybdedata, kai- og infrastruktur og avgifter ved alle norske havner. Dette vil være en velsignelse for befrakterne, sier Vatsø. 

Selskapet har per i dag fire ansatte, med kontor i Bergen. 

Tinder for fartøy 

Dersom du eksempelvis skal fra Ålesund til Middelhavet med en last, kan du med Keelspot planlegge returlasten fra Middelhavet allerede uker i forveien. 

- Grovt forklart er applikasjonen en slags Airbnb eller Tinder for fartøy, der vi matcher last med fartøy og omvendt, sier Vatsø. 

Plattformen er ment til å forenkle nærskipsfarten og gi muligheter for å kunne kontrahere et raskere og mer kostnadseffektivt alternativ. Keelspot gir befraktere muligheten til å direkte forhandle med rederiene, og omvendt.

- Dette fører til økt kostnadseffektivitet, oversikt og optimal utnyttelse av hele kystlåten, sier Vatsø, og forklarer at markedsdata viser til 60 til 70 prosent utnyttelsesgrad, der Keelspot har som mål å øke dette ved å i større grad tilgjengeliggjøre markedet. 

30 til 40 prosent økt fartøyutnytttelse blir likt operasjonell besparelse som kan redusere karbonutsllippene med 30 til 35 prosent per tonn fraktet, viser Vatsø til. 

- Med finansiering fra Innovasjon Norge og investeringsfond, tar vi sikte på større kapasitetsutnyttelse av kystflåten i Norge og Europa. 

I en utviklingsfase 

Per nå er Keelspot i en utviklingsfase der de aktivt søker etter pilotkunder for å teste og videreutvikle produktet i markedet. 

- Vi har store ambisjoner om å styrke vår konkurransekraft og posisjonere oss for det internasjonale markedet, sier Vatsø. 

Selv har Vatsø 20 års erfaring innenfor kystfrakt, og er hjernen bak konseptet. Hans visjon er å forenkle prosessen for alle involverte parter, og tilgjengeliggjøre kapasitet og last for en mer forutsigbar og konkurransedyktig næring - mot den store konkurrenten, lastebilen.