Slik skal dei nye skipa til Maris Fiducia sjå ut.

– Dette er pionérprosjekter, og med tildelingen går Norge nå i front

Tildelingen til ni hydrogenfartøy og seks ammoniakkfartøy er rekordstor i Enova-sammenheng.

– Enova har tildelt 300 millioner kroner i innovasjonsmidler til Maris Fiducia Norway AS, med HAV Hydrogen og Norwegian Hydrogen som underleverandører, for å utvikle, bygge og operere fem hydrogendrevne tørrbulkskip.

Støtten tildeles under Enovas “hydrogen i fartøy”-program som har som mål å bidra til markedsendring gjennom å støtte aktører som ønsker å ta i bruk hydrogen som drivstoff i fartøy og bidra til utvikling av teknologier for nullutslippsfartøy, skriver Maris Fiducia Norway AS, HAV Hydrogen og Norwegian Hydrogen, i en felles pressemelding. 

Maris Fiducia Norway, som er den norske virksomheten til det nederlandske rederiet Maris Fiducia, vil administrere og drive de fem fartøyene. 

Når de fem tørrbulkskipene er bygd vil de leies ut gjennom en nullutslipps timecharteravtale med Schulte & Bruns og dermed etablere kommersiell virksomhet for hydrogendrevne skip samt demonstrere anvendelse av hydrogenteknologi i skipsfart.

F.v. Quint Vedder fra Maris Fiducia, Jørgen Kopperstad fra Norwegian Hydrogen, Richard Inkster fra Maris Fiducia Norway, og Kristian Osnes fra HAV Hydrogen.

Fartøyene er på 6000 dwt og er designet av den nederlandske skipsdesigneren Ankerbeer. Skrogdesignet er optimalisert for effektiv drift og lavt drivstofforbruk. Energisystemet om bord skal bestå av en «dual fuel» hydrogen forbrenningsmotor kombinert med brenselceller for hjelpesystemer.

– Vi er svært glade for at Enova anerkjenner prosjektet vårt med denne støtten som er en viktig milepæl for teamet vårt i Norge. For litt over et år siden ble vi inspirert av en samtale med Jørgen Kopperstad i Norwegian Hydrogen om drivstofftilgjengelighet og teknisk kompetanse i den norske maritime klyngen. Det har vært litt av en reise siden den gang, men vi har bare så vidt begynt, sier Markku Vedder, konsernsjef i Maris Fiducia Group. 

Hydrogensystem om bord

I pressemeldingen går det fram at de i tillegg til «dual fuel» forbrenningsmotoren skal utstyre hver av de fem skipene med en Zero Emission Pod, eller ZEPOD®, som er en modul som inneholder et komplett hydrogenbasert energisystem for skip og leveres av norske HAV Hydrogen.

Planen er at hver av ZEPOD-ene skal leveres med en totalkapasitet på 400 kW, som er nok til å kjøre alle støttesystemer om bord lasteskipene. 

ZEPOD-ene kan oppgraderes til 1 MW kapasitet på et senere tidspunkt.

HAV Hydrogen utvikler for øyeblikket sin første fullskala ZEPOD, som vil være klar for testing neste år. Den foreløpige leveringsplanen viser at serieleveransen starter mot slutten av 2025, avhengig av verft, skriver de. 

Hydrogenleveranser

Norwegian Hydrogen, en produsent og distributør av hydrogen, skal sørge for forsyningssikkerhet til Maris Fiducia og Schulte & Bruns gjennom å levere alt det grønne hydrogendrivstoffet til de fem tørrbulkskipene. 

Fakta om Enovas støtte til hydrogen og ammoniakk i fartøy:

  • Programmene «Hydrogen i fartøy» og «Ammoniakk i fartøy» ble lansert i desember 2023, og hadde søknadsfrist 22. mars 2024. Formålet med programmene er å etablere de første fungerende verdikjedene for ammoniakk og hydrogen til maritime formål. 

  • Programmene har som formål å redusere barrierene for aktører som tar i bruk hydrogen og ammoniakk som drivstoff i fartøy, slik at man får etablert den første fungerende verdikjeden innen hydrogen og ammoniakk i Norge.

  • Programmene støtter prosjekter som investerer i nye eller ombygde hydrogen- og ammoniakkfartøy.

  • Søknad- og saksbehandlingsprosess ble gjennomført i henhold til kravene under «competitive bidding», noe som stiller strenge krav til prosess.

  • Søknadene som tilfredsstilte kvalifikasjonskriteriene, ble rangert etter kostnadseffektivitet (70 prosent) og prosjektmodenhet (30 prosent). På denne måten vil de prosjektene som mest effektivt kan realisere drift av fartøy med hydrogen og ammoniakk bli rangert høyest i konkurransen. 

  • Prosjektene kan få støtte på opptil 80 prosent av godkjente merkostnader, en økning fra tidligere 40 prosent. Økt støttesats er gjort mulig av nytt statsstøtteregelverk som trådte i kraft i Norge i desember 2023. Støtteøkningen fordrer da minimum 25 prosent CO2-reduksjon i prosjektet sammenliknet med et tilsvarende fossilt prosjekt. 

  • Konkurransen mobiliserte søknader fra 45 prosjekter, hvorav 13 søknader fordelt på åtte unike selskaper på hydrogenprogrammet og 32 søknader fra 11 selskaper på ammoniakkprogrammet. 

Pionèrprosjekt

– Dette er pionérprosjekter, og med tildelingen går Norge nå i front, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Enova har tildelt rekordsummer innenfor maritim transport, til hydrogen og ammoniakk, går det fram i en pressemelding fra Enova. 

Støtten ble offentliggjort i dag under et arrangement for maritim næring hos DNV/Grønt Skipsfartsprogram på Høvik.

Rekordstore summar vart delt ut til hydrogen- og ammoniakkfartøy.

– Vil etablere etterspørsel 

Formålet med støtteprogrammene er å etablere de første fungerende verdikjedene for ammoniakk og hydrogen til maritime formål, skriver Enova i pressemeldingen.  

For å lykkes med dette må også prisen på hydrogen og ammoniakk bli konkurransedyktig med fossilt drivstoff, noe Enovas støtteprogrammer for produksjon og infrastruktur vil bidra til, hevder de. 

– Enova skal bidra til å få på plass et velfungerende første marked for nullutslippstransport til sjøs. Gjennom støtten til disse fartøyene etablerer vi nå en etterspørsel etter drivstoffene. Programmet må derfor sees i sammenheng med kommende støtte også til hydrogenproduksjon og ammoniakkbunkring, og totalt snakker vi nå omstilling i en helt annen skala enn før, forteller Enova-sjef Nakstad.

Hard konkurranse 

Til sammen støttes ni hydrogenfartøy og seks ammoniakkfartøy i denne søknadsrunden, til et samlet beløp på over 1,2 milliarder kroner. 

De innstilte selskapene er Høegh Autoliners og Amon Gas (ammoniakk) og Maris Fiducia, Møre Sjø, Napier og Halten Bulk (hydrogen).

– Konkurransen var hard, og det var mange gode prosjekter som dessverre ikke nådde helt opp. Det lover veldig godt for den videre satsningen og neste søknadsrunde. Med disse pionérprosjektene går Norge i front, og vi ser at maritim næring nå er ved et vippepunkt hvor omstillingen herfra kan akselerere, sier Nakstad.