Fra venstre: Forhandlingslederne fra organisasjonene og mekleren. Hans Sande, Bjørn Lillebergen (mekler), Tor Arne Borge, Håkon Eidset og Jan-Erik Lundby.

Enighet i lønnsforhandlingene i Kystrederienes tariffområde

Det ble på overtid natt til lørdag 12. november enighet i meklingen i lønnsoppgjøret mellom Kystrederiene og Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbund. Sjømannsorganisasjonene vil nå sende resultatet ut til uravstemning til sine medlemmer.

Partene har sittet i mekling hos Riksmeklingsmannen siden torsdag morgen kl. 10.00.

- Årets forhandlinger, som er et hovedoppgjør, har vært kompliserte og intense. Men med en konstruktiv dialog hos Riksmeglingsmannen klarte vi til slutt å komme til enighet, uttaler forhandlingsleder og administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge.

Med bakgrunn i den urolige situasjonen i Europa, rammevilkår under press, usikkerheten for merkostnader på råvarer og de massive økningene i energi- og bunkerskostnadene for sjøtransporten, har forhandlingene vært krevende.

Det fremforhandlede generelle lønnstillegget ble 4,1% med virkning fra 1.september i år.

Kystrederiene en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for skip i nærskipsfarten; short-sea shipping og aqua-shipping. Kystrederiene sitt tariffområde omfatter tariffavtaler med sjømannsorganisasjonene Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbund. Tariffområdet omfatter også Brønnbåteiernes Forening.