Administrerende direktør i Det norske maskinistforbund, Hege-Merethe Bengtsson. Foto: Vibeke Ekeland Grønn

Bra at regjeringen igjen vil satse på godsoverføring til sjø

Statsbudsjettet: Regjeringen viderefører nettolønnsordningen for sjøfolk, men presenterer ingen nye tiltak i forhold til denne ordningen i sitt forslag til statsbudsjett for 2020. At regjeringen har innsett at det å ta bort incentivordningen for økt gods på kjøl, ikke var et sjakktrekk, er bra. Slik kommenterer Det norske maskinisforbund dagens statsbudsjett. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Vi er fornøyd med videreføringen, og at det ikke kuttes i nettolønnsordningen, men dette er ikke nok. Ordningen er ikke tilstrekkelig, når målet er at den skal være et virkemiddel for å gjøre norske sjøfolk konkurransedyktige. Målet er at en slik ordning skal gi avkastning i form av arbeidsplasser. For å få det til trengs en helt annen politikk i forlengelse av nettolønnsordningen, og det er å regulere norsk sokkel og norske farvann slik at det er norske lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for alle, sier administrerende direktør i Det norske maskinistforbund, Hege-Merethe Bengtsson i en pressemelding.

Da regjeringen i dag la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020 innebar dette få overraskelser. Bengtsson mener at regjeringen er nødt til å se sitt ansvar, og sørge for at ordningene faktisk styrkes i fremtiden, og at de blir tydeligere når det gjelder å sikre norske arbeidsplasser i norske farvann og på norsk sokkel.

Midler til godsoverføring av vei til sjø

Det er positivt at ordningen «Godsoverføring fra vei til sjø» er tilbake med 50 millioner kroner på statsbudsjettet. Det gjør det mulig å få støtte til å starte opp nye godsruter. For eksempel mellom Bodø og Tromsø som en fortsettelse av Nordlandsbanen. Denne ruten mellom Bodø og Tromsø kan alene årlig ta 25.000 trailere av veiene.

- Dette er en seier for oss som har jobbet med denne saken, blant annet gjennom Godsalliansen. Dette øker muligheten for å få mer gods fra vei til sjø. Vi vil samtidig påpeke at en slik ordning også må ha et innebygd krav om at de som skal bruke ordningen også følger kravet om at det på disse godsrutene skal gjelde norske lønns- og arbeidsvilkår. Regjeringen har mulighet til å kreve dette, og dette er en god anledning for regjeringen å vise at de gjør noe for å sikre at norsk bosatte sjøfolk også har en fremtid på norsk sokkel og i norske farvann, sier Bengtsson. 

Må satse mer på maritim utdanning 

I revidert nasjonalbudsjett avsatte regjeringen 15 millioner kroner til en satsing på digital kompetanse, men denne blir ikke videreført i 2020. Dnmf skulle gjerne sett at regjeringen var tydeligere og viste vilje til å styrke de fremtidsrettede maritime utdanningene. De har valgt å utsette dette, og det er uheldig, sett fra vårt synspunkt.

- Det er tverrpolitisk enighet om at vi skal leve med og av havet, også i fremtiden. Vi skal skape nye næringer, og vi skal styrke de eksisterende. For å sikre morgendagens kompetanse må vi investere i utdanningene i dag. De som skal levere utdanningen må være omstillingsdyktige og i stand til å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag. Dette er ikke noe vi har tid til å utsette, avslutter Bengtsson.