Daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan, sier det har gått bedre enn fryktet i maritim næring. Foto: Maritimt Forum
Daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan, sier det har gått bedre enn fryktet i maritim næring. Foto: Maritimt Forum

- Det har gått bedre enn fryktet

Ny prognoser viser at aktiviteten i maritim næring falt mindre i 2020 enn fryktet for et år siden. Det ventes likevel 4100 færre maritimt sysselsatte ved utgangen av 2023 enn ved inngangen til 2020. 

Publisert

- Det har gått bedre enn fryktet for maritim næring. Men bildet er sammensatt: Mens vi ser lyspunkter for flere maritime segmenter, er det fortsatt slik at krisen ikke er over for viktige deler av klyngen, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan. 

Siden pandemiutbruddet har Menon Economics på oppdrag fra Maritimt Forum utarbeidet flere prognoserapporter for maritim næring. Den siste analysen peker på at norsk verftsindustri og norske cruise- og offshorerederier har blitt rammet hardest av koronapandemien og tilhørende oljeprisfall. Opphentingen har så smått begynt, spesielt for rederier og utstyrsprodusenter.

- Det er fortsatt stor usikkerhet om hvor stor påvirkning koronakrisen vil ha for den norske maritime klyngen, men vi ser tydelig at myndighetstiltakene ikke har truffet godt nok for å hindre sysselsettingsfallet, sier Engan. 

Rapporten konkluderer med at de motkonjunkturelle tiltakene som er gjennomført eller planlagt gjennomført så langt, har hatt liten effekt på sysselsettingen i den maritime industrien. Tiltakene for å avlaste den krevende situasjonen verftsindustrien står i, er for små til å ha særlig effekt.

I et pessimistisk scenario, med gjentatte smittebølger globalt og nasjonalt, viser prognosene i overkant av 11 000 færre arbeidsplasser i næringen ved utgangen av 2023.

- Vi er optimistiske for fremtiden til den maritime klyngen. Dette er en fremtidsnæring som vil spille en helt avgjørende rolle i det grønne skiftet. Men vi ser at vi trenger målrettede tiltak for å komme over kneika for de hardest rammede delene av næringen, sier Engan. 

- Vi fester lit til at den nye regjeringen følger opp lovnadene fra tiden i opposisjon, og etablerer en ekspertenhet for offentlige anskaffelser, at de forserer planleggingen og bygging av nye fartøyer til sjøforsvaret og at vi får på plass konkurransedyktige finansieringsordninger for verftene, sier Engan