Debatt:

Her bør den nye statlige etaten lokaliseres mener forfatterne bak dette inlegget

Bergen: Det naturlige valget

Regjeringens etat for eksportkontroll hører hjemme i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Innlegget vart først publisert i Bergens Tidene.

Regjeringen meldte i en pressemelding i juli år at det skal opprettes en ny etat for eksportkontroll og sanksjoner, og at lokaliseringen av den var et viktig spørsmål som skal avklares fremover.

Bakgrunnen er den endrede sikkerhetssituasjonen og fremveksten av nye teknologier som har gjort kontroll med eksport av strategiske og sensitive varer, teknologi og kunnskap viktigere.

Aktørene må derfor forholde seg til et komplekst regelverk, spesielt innenfor næringslivet og akademia. Den nye etaten vil stå for saksbehandling, utstedelse av eksportlisenser og veiledning innenfor eksportkontroll og sanksjoner.

Hvor etaten skal ligge, er ennå ikke avklart, men gitt at etaten skal opprettes allerede i 2024, er det god grunn til å tro at utredningsarbeidet er i gang og en beslutning nært forestående.

Hvis regjeringen ønsker å lykkes med dette viktige sikkerhetsarbeidet innenfor et felt som krever svært spesialisert kompetanse, må de velge en lokasjon med god faglig begrunnelse. Da er Bergen et åpenbart valg, siden byen har alle de fagmiljøene som behøves for å fylle etaten med kvalifisert arbeidskraft.

En etat i Bergen vil ligge i hjertet av Norges viktigste eksportregion, med perspektiver tett på problemstillingene den vil stå ovenfor. Både selskapene og de akademiske miljøene i vest utvikler og er involvert i teknologi som har viktige sikkerhetsaspekter ved seg.

En viktig forutsetning for å få en faglig sterk etat som svarer på samfunnsoppdraget sitt, er at etaten eksisterer i et økosystem av andre aktører med komplementær kompetanse. Dette vil den finne i Bergen.

Vareførselsdivisjonen i Tolletaten ligger i Bergen, og er den utøvende delen av kontrollvirksomheten for regelverkseieren. PST er også en del av apparatet rundt kontroll av eksport, og vil gjennom sin tilstedeværelse i PST Vest få kort avstand til resten av miljøet.

Vi har ledende akademiske miljøer med forskning og utdanning innen relevante felt som jus, økonomi, datasikkerhet og statsvitenskap her i Bergen. Dette gir Bergen både tung ekspertise og en stødig tilgang til kvalifisert arbeidskraft som vil komme en nyopprettet etat til gode.

Samlet sett er det tydelig at man skal argumentere godt for å finne en mer velegnet lokasjon for den nye etaten for eksportkontroll og sanksjoner enn Bergen. Det er den viktigste beveggrunnen for å etablere en slik etat i Vestlandets hovedstad.

Regjeringen har noe å bevise hvis vi skal stole på at Støre mente alvor da han under valgkampen sa «lykkes Vestlandet, lykkes Norge».

Den nye etaten representerer en gyllen mulighet for regjeringen til å signalisere at de anerkjenner den kompetansen som befinner seg på Vestlandet – og at Bergen innenfor dette feltet har den sterkeste nasjonale kompetansen.

Den nye etaten for eksportkontroll og sanksjoner må legges til Bergen.

Jon Askeland, fylkesordfører, Vestland; Rune Bakervik, byrådsleder, Bergen; Helene Frihammer, regiondirektør, NHO Vestlandet; Margareth Hagen, rektor, UiB; Monica Mæland, direktør, Bergens Næringsråd; Roger Pilskog, regionleder, LO Vestland; Karl Harald Søvig, dekan, Det juridiske fakultet, UiB; Øystein Thøgersen, rektor, NHH