Debatt:

Adm. dir. i SEAM, Gunvald Mortvedt

Heier på nye krav til ferger og hurtigbåter: - Det er slik vi får det til!

Jeg har tidligere kommentert i media på regjeringens manglende fokus rundt videreutvikling av ny maritim teknologi for å oppnå våre nullutslippsmål. I dag har jeg ingen kvaler med å feire Samferdselsminister Nygård, og Klima- og Miljøminister Barth Eide, som nå ønsker et større fokus på bruk og videreutvikling av nullutslippsteknologi i det norske ferge- og hurtigbåtmarkedet, skriver Adm. dir. i SEAM, Gunvald Mortvedt.

Publisert Sist oppdatert

Det er utrolig positivt at dette blir lagt vekt på av politikere som ønsker å gjøre konkrete tiltak for å ta i bruk ny nullutslippsteknologi i norsk maritim transport. Nullutslippsteknologien er tilgjengelig og videreutvikles kontinuerlig. Skal vi fortsette med denne utviklingen må denne teknologien implementeres, brukes og testes. Samferdselsministerens forslag om nye krav til ferger og hurtigbåter er nettopp det som må til.

Et viktig positivt signal

Vi publiserte nylig en litt uvanlig stillingsannonse på Finn, hvor vi utfordret kommunale og stortingspolitikere til å gå fra ord til handling og lære mer om utvikling av grønn, maritim teknologi, gjennom et kort arbeidsengasjement ved våre produksjonsfasiliteter på Karmøy.

Nå har vi fått henvendelser fra både kommunale og stortingspolitikere som syntes dette er veldig interessant. Dette, i kombinasjon med uttalelsene fra Nygård og Barth Eide, mener vi er et utrolig viktig og positivt signal.

Nye nullutslippskrav vil gjøre det mulig for oss å beholde utviklingsmomentet som skjer i den norske maritime industrien. Samtidig vil det gi et viktig signal til det europeiske markedet, som akkurat nå ser på den norske modellen for hvordan de kan iverksette effektive miljøtiltak.

Teknologien er ikke billig, men langsiktig mer lønnsomt

Det er dyrere å være først ute, men vi vet at en investering i, for eksempel, batteriløsninger gir bedre langsiktig avkastning enn tradisjonelt drivstoff. Nå har nye og mer effektive løsninger allerede begynt å komme på banen, men det krever en investeringsvilje. Da er det utrolig viktig at staten fortsetter å være med på å dytte industrien i riktig retning gjennom krav og insentiver.

Vi håper dette forslaget går gjennom slik at Norge kan oppnå sine miljøambisjoner og fortsette å være ledende på nullutslippsteknologi, slik at vi kan si til resten av verden at ‘det er slik dere får det til’.