Debatt:

Evelyn Blom-Dahl og Hans Sande

Sammen navigerer vi mot en lysere fremtid for den norske maritime industrien.

Norsk Sjøoffisersforbund og NHO Sjøfart går sammen om å lage en oversikt over sjøfolk for å sikre tilgangen og fremtiden for den maritime næringen. Det norske maritime fellesskapet står samlet og jobber iherdig for å være attraktive for unge talenter.

Publisert Sist oppdatert

Med økt innsats og samarbeid ser vi nå lysere på fremtiden enn tidligere fryktet. Likevel krever det en systematisk innsats for å sikre tilstrekkelig tilgang på kvalifiserte sjøfolk på kort og lang sikt.

NHO Sjøfart har utarbeidet en omfattende oversikt over aktive sertifikatinnehavere innen maritim næring, kategorisert etter stillinger, alder og kjønn. Tallene avslører at det er betydelige mengder nytt blod som entrer næringen, tilsvarende dem som nærmer seg pensjonsalder. Andelen kvinnelige sjøfolk øker, men vi erkjenner at det fortsatt er en utfordring, med kun 3-4 prosent kvinner som innehar maritime sertifikater. Når vi inkluderer catering og renhold, øker tallet til omtrent 7 prosent.

Den maritime næringen tilbyr nå læreplasser til alle som søker en karriere innen de maritime fagene på videregående skole. Antallet søknader til videregående skoler for matroser og skipsmotormekanikere øker betydelig, og det samme gjelder for fagskoler og høyere maritim utdanning.

Andelen kvinnelige sjøfolk øker, men vi erkjenner at det fortsatt er en utfordring, med kun 3-4 prosent kvinner som innehar maritime sertifikater

Evelyn Blom-Dahl og Hans Sande

-Statistikk avdekker at mange ansatte i alderen 30-40 år velger å forlate sjøen. Det er derfor nødvendig med mer kunnskap om denne gruppen, og vi hilser NSOFs initiativ om et felles prosjekt for å kartlegge sjøfolks karriereveier både til sjøs og på land velkommen.

Norsk Sjøoffisersforbund og NHO Sjøfart er dedikert til å sikre kvalifisert personell i alle kategorier på sjøen, og vi vil fortsette å arbeide hardt for å ivareta de som velger en karriere i vår bransje.

Med dette nye tallgrunnlaget er det mulig å arbeide videre med strategier for rekruttering og utdanning. Videre kan det være hensiktsmessig å inkludere havbruk og havvind i NSOFs undersøkelse, da også disse sektorene er avhengige av ungdommer med maritim kompetanse.

Erfaringsbasert kompetanse fra sjøen har lenge vært en viktig del av den maritime næringen, og forskning fra Menon har understreket dette flere ganger tidligere. Nå, med støtte fra NSOF og NHO Sjøfart, vil årets rapport gå dypere inn i arbeidsmarkedet for sjøfolk for å forstå hvordan næringen kan sikre tilstrekkelig tilgang på norske sjøfolk. Dette inkluderer en grundig analyse av sjøfolk som nærmer seg pensjonsalder og en vurdering av elever og studenters forventninger til en karriere til sjøs.

Sammen navigerer vi mot en lysere fremtid for den norske maritime industrien. Vi inviterer alle til å bli med på denne spennende reisen og bidra til å forme fremtiden for sjøoffiserer og sjøfolk.

Les tall og fakta her: