Damen oppgraderer svensk ferge

"Castella" Foto: Kasper Dudzik

Damens svenske verft Damen Oskarshamnsvarvet har vunnet anbudsrunden på oppgraderingsarbeidet på fergen «Castella», det går frem av en pressemelding fra verftet. 

– «Castella» skal etter planen ankomme 7. november, og være tilbake i trafikk igjen i mars neste år, sier Flip van der Waal, daglig leder ved Damen Oskarshamsvarvet i meldingen.

Ro-ro fergen som ble bygget ved Lunde varv & mekaniska verkstad har en kapasitet på 398 passasjerer og 50 personbiler.

Ved Damens verft i Oskarshamn skal fartøyet blant annet få nytt styrhus i aluminium og nytt automasjons – og alarmsystem. De fire fremdriftsmotorene skal også fornyes og et nytt kontrollsystem for rudder propellene på plass.

Kontrakten med Trafikverket omfatter også malingsarbeid.