Ranvei Dahl Isaksen, energi- og miljørådgiver i COWI og Helle Hofstad Trapnes, miljørådgiver i COWI.
Ranvei Dahl Isaksen, energi- og miljørådgiver i COWI og Helle Hofstad Trapnes, miljørådgiver i COWI.

Vil gjøre det lønnsomt å gjenvinne batterier i maritim sektor

I en ny rapport skrevet på vegne av bedriftsklyngen Maritime CleanTech, kartlegger COWI muligheten for gjenbruk av batterier i maritim sektor i hele verdikjeden. Men, det er avgjørende å få satt i gang en sirkulær økonomi.

Publisert

COWI har kartlagt muligheten for gjenbruk av batterier i maritim sektor i hele verdikjeden, fra produsent og sluttbruke, til de som håndterer batteriene etter endt levetid. Formålet med mulighetsstudien var å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for den maritime klyngen for etablering av en mer sirkulær verdikjede. Batteriene kan blant annet brukes til å lagre overskuddsenergi fra fornybar energiproduksjon og til å stabilisere strømnettet, alt etter behov.

Det ble funnet at sirkulær økonomi per i dag ikke er blitt implementert i stor grad for batterier i den maritime verdikjeden. Det er flere utfordringer som må løses for at omstillingen til sirkulær økonomi skal være mulig.

Regelverket må endres

Bli abonnent hos Skipsrevyen.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Skipsrevyen.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk