Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth under AquaNext-konferansen i Stavanger.

Se hvem som får støtte:

Regjeringen gir 130 millioner til havforsking - Skal se på løsning for drivende mannskapsløse skip

15 bedrifter innenfor havnæringene kan nå sette i gang forskningsprosjekter. 

Se oversikt nederst i saken.

- Vi trenger at næringslivet leder an med forskning og innovasjon. Forskningen som disse bedriftene skal utføre vil gi oss viktig kunnskap som både forvaltning og næringsliv vil kunne benytte når vi skal utvikle de blå næringene. Prosjektene bidrar til at Norge fortsette å lede an internasjonalt innen bærekraft og innovasjon på havet, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Prosjektene får tilsammen 130 millioner kroner fra Forskningsrådet for innovasjon innenfor fiskeri, havbruk og maritime næringer.

Tryggere og mer effektive maritime operasjoner

En av de som får støtte er Ulstein Design & Solutions AS i Møre og Romsdal. De  får 3 millioner kroner til et prosjekt som skal utvikle en forbedret og automatisk metode for overføring av slepelinen mellom drivende skip og slepefartøy. 

Løsningen vil være effektiv i tilfeller der det drivende skipet er et mannskapsløst autonomt skip, eller et drivende skip som har blitt forlatt av mannskapet. Nye løsninger vil redusere risiko for at skipet kolliderer eller grunnstøter. Slike uønskede hendelser kan medføre fare for liv, skade på havstrukturer og forurensning fra last.

Autonom droneinspeksjon

Stable AS i Arendal får 6 millioner kroner til et prosjekt der målet er å tilrettelegge for autonom droneinspeksjon av vindkraftverk fra servicefartøy.

Dette innebærer blant annet å finne løsninger for sikker letting og landing fra båt, samt å etablere teknologistandarder som gir langsiktig økonomisk og operasjonell trygghet. Prosjektet vil favne hele verdikjeden, fra underleverandør til nøkkelteknologi, systemintegrator, båtdesigner og tjenesteleverandør.

Bedrift Prosjekttittel Søkt beløp (i 1000 kr) Fylke Kommune
C-FEED ASEtablere Rhodomonas kultur med gunstig mikrobiom tilpasset industriell produksjon8 077TrøndelagIndre Fosen
SANDE SETTEFISK ASSesonguavhengig produksjon av regnbueørret8 161VestlandGloppen
SKRETTING AQUACULTURE RESEARCH CENTRE ASNephrocalcinosis: Unlocking the key to dietary intervention8 830RogalandStavanger
DNV ASDigital Fuel Passport8 500VikenBærum
KONGSBERG MARITIME ASNovel Maritime Condition monitoring technology by acoustic emission and machine learning processing for Lifetime Optimisation.15 600VikenKongsberg
KONGSBERG MARITIME ASPulse-jet propulsion for commercial ships6 413Møre og RomsdalUlsteinvik
DNV ASAssessment of ship hull Integrity based on a Digital Twin14 216VikenBærum
ZEABUZ ASCost-effective, Safe and AI-based Autonomy Software for Ships15 000TrøndelagTrondheim
NJORD AQUA ASAutonomous Underwater System for Targeted Assessment and Repair6 000VestlandTysnes
STABLE ASBevegelseskompensert landingssystem for maritime droneoperasjoner5 900AgderArendal
SCANDINAVIAN REACH TECHNOLOGIES ASSteelWave High Volume Wireless Communication Platform for Steel Environments (HWC-SE)5 775VestlandStraume
TUNABLE ASSystem for kontinuerlig monitorering av utslipp på skip10 170OsloOslo
ULSTEIN DESIGN & SOLUTIONS ASNødslepsoppkopling for skip uten IMO krav til spesifikt nødslepsystem (Emergency Towing System)3 025Møre og RomsdalUlsteinvik
FRØYSTAD ASUtvikling av havteine for konkurransedyktig og miljøvennlig fangst av reker4 405Møre og RomsdalHerøy
ERVIK HAVFISKE ASEt mer bærekraftig og lønnsomt snøkrabbefiske10 000VestlandSelje
NORBAIT ASNorbait II3 450VestlandMåløy