Cadeler henter inn 1,8 milliarder kroner

Energiselskapet Cadeler har hentet inn 1,8 milliarder kroner i fersk kapital. 

Publisert

Cadeler er en ledende global partner innen bygging, vedlikehold og dekommisjonering av vindparker til havs.  

Selskapet ble etablert i 2008 som Blue Ocean Ships AS. Cadelers første suksess ble kickstartet av en entreprenørånd og støttet av et innovativt design for en ny klasse vindparkinstallasjonsfartøy. I 2010 ble de kjøpt opp av Swire Group og opererte med Swire Pacific Offshore Operations (Pte) Ltd. som direkte morselskap i et tiår. 

Selskapets første fartøyer ble levert i slutten av 2012 og begynnelsen av 2013; deretter fullførte de sine første offshore vindinstallasjonsprosjekter før slutten av 2013.

Todelt emisjon

Nå har selskapet innhentet 1,8 milliarder kroner i fersk kapital. Pengene fra emisjonen skal benyttes todelt, opplyser Finansavisen. Cadeler skal for det første fullt ut finansiere egenkapitaldelen av selskapets planlagte tredje A-Class vindfundamentinstallasjonsskip. 

Dette tilsvarer rundt 35 prosent av de totale forventede kostnadene for skipet. 

Videre skal pengene brukes til kjøp av utstyr og bygging av arbeidskapital for å gjøre det mulig for Cadeler å utnytte utvalgte kommersielle muligheter på kort sikt, inkludert bruk av turbininstallasjonsskipet til T&I-fundamentarbeid, akselerere realisering av kommersielle synergier og til andre muligheter som oppstår som følge av flaskehalser i forsyningskjeden og prosjektforsinkelser i årene som kommer.

Økt etterspørsel etter fartøy

Cadeler fortsetter å oppleve sterk underliggende etterspørsel etter installasjonstjenester for fundament i offshore-vind. 

Med forventet økt etterspørsel etter fartøyer som forventes å overstige tilbudet fra 2027, mener Cadeler at det er gode sysselsettingsutsikter for sine nybyggingsfartøyer for vindturbiner.

Forventet kostnad for fartøyet anslås å ligge i området 390–410 millioner dollar – opp mot 4,3 milliarder kroner – med forventet levering i første kvartal 2027.