Brønnbåten med en kapasitet på 4,000 m3 , har betydelige innovasjoner innen ferskvannsproduksjon og behandling av oppdrettsfisk, og vil føre til viktige fremskritt innen bærekraftige havbruksoperasjoner i sørlige Chile.

Intership inngår avtale med Multi X

Brønnbåtrederiet Intership fra Hareid har inngått en langsiktig avtale med den chilenske lakseoppdretteren Multi X, vedrørende en av verdens mest avanserte brønnbåter.

Multi X, som er en av de største Chilenske produsentene av atlantisk laks, har inngått en langsiktig avtale med brønnbåtrederiet Intership fra Hareid. 

Som en del av samarbeidet vil Intership operere en av de mest avanserte brønnbåtene som er tilgjengelig, innenfor den Chilenske oppdrettsnæringen. 

Flere innovasjoner 

Fartøyet, som er under bygging ved Sefine Shipyard i Tyrkia, vil starte sin operasjon i løpet av andre halvdel av 2024. Brønnbåten vil ha en kapasitet på 4,000 m3. 

Den nye brønnbåten inneholder flere innovasjoner rettet mot å forbedre kapasiteter for ferskvannsproduksjon. 

Cristian Swett, administrerende direktør i Multi X, uttaler: 

- Vi er svært begeistret over å kunngjøre vårt samarbeid med Intership, en global og fremoverlent aktør innen håndtering og transport av levende fisk. Partnerskapet vil utvilsomt styrke våre sjøvannsaktiviteter, og flytte oss mot stadig mer bærekraftige operasjoner, samt bevise vår kontinuitet mot de høyeste standarder for fiskeoppdrett. 

Blir med dette blant de ledende brønnbåtrederiene 

Ole Peter Brandal, administrerende direktør i Intership, legger til: 

- Vi er godt fornøyde med å ha klart å posisjonere oss og å få til denne muligheten i det chilenske markedet med en av verdens fremste lakseoppdrettere, slik som Multi X. Vi er også veldig begeistret for å kunne tilby våre innovative kapasiteter innenfor ferskvannsproduksjon og dertil muligheter innenfor ferskvannsbehandling, med det chilenske markedet generelt og med Multi X spesielt. 

Intership ble etablert I 2014 og har erfart solid vekst siden oppstarten. Selskapet tilbyr en moderne flåte med innovative teknologi for bærekraftig håndtering, behandling og transport av fisk. Etter overtakelsen av alle nybygg vil den totale flåtekapasiteten i Intership være på om lag 26,200 m3 fordelt på 11 brønnbåter, og vil med dette nybyggingsprogrammet være et av de ledende brønnbåtrederiene. Fartøyene opererer i Norge, Chile, Skottland og Canada.