Boreal fornyer ferjekontrakter i Finnmark

Kontraktene har oppstart 1. januar 2026.

Boreal Sjø og Finnmark fylkeskommune har signert kontrakt om drift av fergepakke 1 (Øksfjord-Hasvik) og fergepakke 3 (Øksfjord-Bergsfjord-Sør-Tverrfjord og Øksfjord-Tverrfjord).

Kontraktene har oppstart 1. januar 2026, og en varighet på henholdsvis ni år og ni måneder, og fire år og ni måneder - med mulighet for opsjon på inntil tre år.

– Vi er svært fornøyde med at Boreal Sjø blir foretrukket som operatør for disse sambandene. Nå ser vi fram til å jobbe sammen med vår oppdragsgiver for å skape et tilbud til det beste for alle reisende, uttaler konsernleder Nikolai Knudsmoen Utheim i Boreal, på Boreals nettsider. 

Fergepakke 1 og 3 

Fergepakke 1 omfatter rute 500 Hasvik–Øksfjord.

– Ruten får dedikert ferge, som har større kapasitet enn fartøyet som går i dag. Fartøyet som skal settes inn vil bli oppgradert, og medføre et betydelig løft for de reisende. Fartøyet får stor salong over dekk som gir utsikt i alle retninger, kioskfasiliteter og egen hvileavdeling. Vi ser fram til å gi lokale, turister og yrkessjåfører et godt tilbud. Fartøyet vil også gi kortere reisetid enn dagens løsning, sier daglig leder Steinar Mathisen i Boreal Sjø.

Fergepakke 3 omfatter rute 510 Sør-Tverrfjord–Bergsfjord–Øksfjord og rute 520 Tverrfjord–Øksfjord.

– Rutene får dedikert ferge, som også vil få oppgradert salong. Dette forventer vi at skal bli en veldig god løsning for våre reisende. Med driften av disse fergepakkene forlenger vi også vårt gode samarbeid med lokalt næringsliv i Finnmark, sier Mathisen.